Deurwaarder moet onderzoeken en informeren

Bron: Nationale ombudsman
uur

De Nationale ombudsman ontving een klacht over een gerechtsdeurwaarder vanwege het, zonder onderzoek naar de eerdere correspondentie met de incassoafdeling, te snel dagvaarden en vanwege het inwinnen van informatie bij de werkgever zonder betrokkene daar vooraf voor te waarschuwen. Lees hier het oordeel van de Nationale ombudsman.Verzoeker raakt financieel in de problemen en kan zijn premie zorgverzekering niet meer betalen. Hij vraagt de zorgverzekeraar en het incassobureau om een betalingsregeling van € 20,00 euro per maand. Dit voorstel wordt niet geaccepteerd.

Nadat er tien maanden niet meer met verzoeker over de schuld is gecommuniceerd, wordt het dossier overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder dagvaardt vervolgens verzoeker zonder verder onderzoek. Verzoeker wordt op 6 september 2011 door de rechter veroordeeld tot de betaling van de openstaande schuld die is opgelopen tot € 1.004,75 euro en de proceskosten van € 623,81 euro. Als de gerechtsdeurwaarder op 22 september 2011 nog geen bericht van verzoeker heeft ontvangen betekent hij het vonnis. Daarbij wordt verzoeker erop gewezen dat hij binnen twee dagen moet betalen, anders wordt beslag gelegd. Op 26 september 2011 verstrekt verzoeker het inkomsten- en uitgavenformulier aan de gerechtsdeurwaarder en deelt onder andere nogmaals mee dat hij slechts 20,00 euro per maand kan missen. Op 28 september 2011 wordt door de gerechtsdeurwaarder, ten behoeve van een te leggen loonbeslag, informatie bij de werkgever opgevraagd.

Verzoeker klaagt erover dat de gerechtsdeurwaarder voorafgaand aan het dagvaarden geen onderzoek heeft gedaan naar de eerder gevoerde correspondentie en zijn financiële situatie.

Ook klaagt verzoeker erover dat de gerechtsdeurwaarder in het kader van een loonbeslag contact met zijn werkgever heeft opgenomen zonder dit eerst aan verzoeker bekend te maken.

Nu verzoeker in verzuim was, heeft de gerechtsdeurwaarder wettelijk gezien juist gehandeld door verzoeker te dagvaarden. Wel had de gerechtsdeurwaarder in het kader van een goede voorbereiding, mede gezien het feit dat het laatste contact met verzoeker tien maanden geleden had plaatsgevonden, notie moeten nemen van de met verzoeker gevoerde correspondentie en de financiële situatie van verzoeker.

De klacht over het dagvaarden zonder voorafgaand onderzoek is gegrond wegens schending van het vereiste van goede voorbereiding.

Ook ten aanzien van de klacht over het uit laten gaan van een informatieverzoek richting werkgever heeft de gerechtsdeurwaarder wettelijk gezien juist gehandeld. Wel had hij, mede in aanmerking genomen de beperkte communicatie met verzoeker in de voorfase en gezien het ingrijpende middel van loonbeslag, verzoeker daarover eerst moeten informeren.

De klacht over het inwinnen van informatie bij de werkgever van verzoeker, zonder verzoeker daarover eerst te informeren, is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking.

Meer informatie
-Rapport Nationale ombudsman 20 november 2013


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn