Deurwaarder helpt rechtspraak met innoveren en besparen

Bron: Persbericht KBvG
uur

De gerechtsdeurwaarders hebben een model voor het inleiden van een gerechtelijke procedure ontwikkeld dat bijdraagt aan de innovatie van het rechtsbestel en een flinke kostenbesparing kan opleveren voor de rechtspraak.


Het door de KBvG ontwikkelde en door Capgemini doorgerekende Filtermodel resulteert in een afname van het aantal incassozaken dat bij de rechtbank belandt en in een toename van de efficiëntie waarmee de rechtbank deze zaken kan behandelen. Het Filtermodel komt er in het kort op neer dat de gerechtsdeurwaarder door voor een procedure met de gedaagde te overleggen,  al bij het aanbrengen van een zaak bij de rechtbank kan aangeven of de gedaagde verweer wil voeren tegen de vordering en op welke manier. Nu blijkt dat pas op de dag waarop de gedaagde bij de rechtbank moet verschijnen. Doordat die informatie eerder beschikbaar is kunnen procedures veel sneller afgehandeld worden.

“Als ogen en oren van de Staat bij de procesinleiding en bij de tenuitvoerlegging van vonnissen, kunnen wij als geen ander een inschatting maken van waar procespartijen aan de ene kant en de rechtspraak aan de andere kant het meest mee gebaat zijn”, stelt John Wisseborn, de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders, de KBvG. “De gerechtsdeurwaarders staan klaar om dagvaardingen digitaal aan te leveren aan de rechtspraak, maar dat is in onze overtuiging niet het enige waar de rechtspraak op kan innoveren en besparen. Laat de gerechtsdeurwaarders als onafhankelijk ambtenaar het voorbereidend werk doen, zodat de rechtspraak de zaken min of meer kant en klaar en bij het juiste loket aangeleverd krijgt en zich kan concentreren op datgene waar zij het beste in zijn, namelijk recht spreken.”

Capgemini heeft een voorzichtige schatting gemaakt van de kwantitatieve voordelen van het Filtermodel. In combinatie met cijfers beschikbaar in het publieke domein was het mogelijk om de verwachte grootte van deze voordelen te berekenen. Dit blijkt om een bedrag te gaan van € 47 mln. op jaarbasis, een afname van de netto kosten met ruim 60%. Hiermee toont dit onderzoek aan dat de voordelen van het Filtermodel substantieel zijn en dat het Filtermodel een waardevolle innovatie kan zijn voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Rechtspraak. De KBvG wil verder diepgaand onderzoek met alle betrokken partijen om tot een gegronde financiële business case voor het Filtermodel te komen.

Het rapport van Capgemini is aangeboden aan de leden van de Tweede kamer en aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Meer informatie
- Tussenrapport filtermodel 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn