Concept-Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

Bron: Internetconsultatie
uur

Volgens de Wet op het consumentenkrediet is schuldbemiddeling tegen betaling door private organisaties verboden. De overheid is voornemens om hier een uitzondering op te maken indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden komen te staan in een Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. Via internetconsultatie kan gereageerd worden op een concept van deze regeling. Reageren kan tot 28 augustus 2013.


Het concept-vrijstellingsbesluit
Volgens het concept-vrijstellingsbesluit mag alleen een vergoeding in rekening worden gebracht indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Er mag alleen een vergoeding worden bedongen, in rekening worden gebracht of worden aanvaard indien de schuldbemiddeling heeft geleid tot totstandkoming van een overeenkomst tot schuldregeling met alle bekende schuldeisers.

2. De overeenkomst tot schuldregeling wordt aangegaan voor een periode van ten hoogste 36 maanden, te rekenen vanaf de dagtekening van de overeenkomst tot schuldregeling.

3. Bij het berekenen van de afloscapaciteit in het kader van schuldbemiddeling wordt de methode gehanteerd die Rechter-Commissarissen in Faillissementen hanteren onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (de ‘Recofa-methode’).

4. De vergoeding mag niet in mindering worden gebracht op het vrij te laten bedrag van de schuldenaar.

5. Voorafgaand aan de totstandkoming van een schuldregeling informeert de schuldbemiddelaar de schuldenaar schriftelijk over de wettelijke taak die gemeenten op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben.

6. De schuldbemiddelaar maakt na ten hoogste 120 dagen, gerekend vanaf het startgesprek, aan schuldeisers en schuldenaar schriftelijk duidelijk of een schuldregeling voor de schuldenaar kan worden opgezet.

7. De schuldbemiddelaar maakt voor de schuldenaar en schuldeisers inzichtelijk welke kostenposten in rekening worden gebracht en welk tarief daarvoor wordt gehanteerd.

8. De schuldbemiddelaar heeft een toereikende beschrijving van de verschillende werkprocessen die hij volgt.

9. Alle schuldregelingen worden door de schuldbemiddelaar uitgevoerd op basis van gelijkberechtiging van schuldeisers, met inachtneming van wettelijke voorrechten.

10. De schuldbemiddelaar heeft een klachtenregeling.

11. De schuldbemiddelaar bewaart de onderliggende bescheiden gedurende vijf jaar, gerekend vanaf het startgesprek.

Internetconsultatie
Via internetconsultatie kan op het concept-Vrijstellingsbesluit worden gereageerd tot uiterlijk 28 augustus 2013. Bekijk de conceptregeling en reageer via internetconsultatie.

Meer informatie
- achtergrondinfo verbod commerciële schuldhulp


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn