Bijzondere bijstand bij beslag op inkomen

uur

Bij een aanvraag bijzondere bijstand zal de sociale dienst de draagkracht vaststellen. Dat is het gedeelte dat men zelf kan betalen. De rechter heeft bepaald dat wanneer er beslag op inkomen is gelegd, de gemeente bij de berekening alleen uit mag gaan van het inkomen waar men feitelijk over kan beschikken.


Meer weten?