Beslagvrije voet nihil: deurwaarder handelt onrechtmatig

Bron: Rb Zwolle
uur

Regelmatig komt het voor dat de deurwaarder beslag onder de belastingdienst legt met de bedoeling om de voorlopige teruggaaf vanwege heffingskortingen te innen. Bij beslag op de voorlopige teruggaaf moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.
Voor de beslagvrije voet geldt, dat als de debiteur geen informatie verstrekt, deze gehalveerd mag worden. Aangezien de voorlopige teruggaaf een relatief laag bedrag is, heeft dit tot gevolg dat het beslag geen doel treft. Vandaar dat deurwaarders vrijwel standaard bij beslag op de voorlopige teruggaaf de beslagvrije voet op nihil zetten, maar dat is dus in strijd met de wet!

De kamer voor gerechtsdeurwaarders komt ook tot dit oordeel:

"De gerechtsdeurwaarder had de beslagvrije voet echter hoogstens mogen halveren indien er sprake was van het verschaffen van gebrekkige informatie door klaagster. Door de beslagvrije voet in strijd met de wet op nihil te bepalen heeft de gerechtsdeurwaarder dan ook ernstig verwijtbaar gehandeld."
De kamer legt vervolgens als maatregel ‘een berisping’ op.

Deze kwestie krijgt een vervolg. De opdrachtgever / deurwaarder geeft het teveel geïnde niet terug aan de debiteur. Vervolgens wordt de deurwaarder via een kort geding gedagvaard.

De eerste vraag die beantwoord moest worden is of de opdrachtgever in plaats van de deurwaarder gedagvaard had moeten worden. Volgens de rechter kan de deurwaarder zelf gedagvaard worden omdat de deurwaarder zelfstandig de taak heeft de beslagvrije voet te berekenen.

Vervolgens komt de rechter  tot het oordeel dat het in strijd met de wet onjuist berekenen van de beslagvrije voet en het hierdoor teveel geïnde niet terugbetalen, onrechtmatig is. Het bepalen van de hoogte van het terug te betalen bedrag bleek in onderhavige zaak echter te complex om via een kort geding te behandelen.


Bekijk uitspraak Rechtbank Zwolle
Bekijk uitspraak Kamer voor Gerechtsdeurwaarders