Beroepsorganisatie deurwaarders in beweging

Bron: André Moerman
uur

Elk jaar een nieuw jaarverslag, daar is weinig bijzonder aan. Voor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is 2009 echter wel een bijzonder jaar. Het jaar begon met een zeer kritisch rapport Noblesse Oblige van de Commissie Van der Winkel, waarbij de rol van de KBvG werd geëvalueerd. De commissie constateert o.a. dat er een behoorlijke spanning ligt tussen enerzijds de deurwaarder als commercieel ondernemer en anderzijds de deurwaarder als ambtsdrager belast met exclusieve ingrijpende bevoegdheden als beslagleggen en ontruimen.
De commissie kwam met 39 aanbevelingen met als kern dat de positie van de beroepsorganisatie KBvG moet worden verstrekt. Zo moet de KBvG meer gebruik maken van haar bevoegdheid om bij verordening normerend op te treden.

In 2009 is bij de KBvG een duidelijke kentering zichtbaar. Gesteund door het rapport van de Commissie Van der Winkel, lukt het de KBvG om bij de ledenraad instemming te krijgen voor de  richtlijn  onafhankelijkheid,  wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een gelijknamige verordening. Grote winst van deze verordening is dat opdrachtgevers geen  zeggenschap meer kunnen hebben in het kantoor van de deurwaarder.

De KBvG heeft de aanbeveling om meer normerend op te treden goed opgepakt.

Een andere aanbeveling van de commissie betrof het voor de debiteur meer begrijpelijk en toegankelijk maken van de ambtshandeling. In overleg met de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) worden ‘bijsluiters’ ontwikkeld, die de deurwaarder bij de ambtshandeling kan voegen, zodat de debiteur beter zal begrijpen wat er aan de hand is en wat van hem verlangd wordt.

Het rapport Noblesse Oblige bevat zinvolle aanbevelingen en niet alles kan tegelijk gerealiseerd worden. Er is echter een probleem dat in de praktijk te vaak voorkomt en waarvan de gevolgen te schrijnend zijn om er mee te wachten: de cumulatie van beslagen, zinloze beslagcombinaties en vexatoire beslagen.
Het rapport bevat twee aanbevelingen om dit probleem aan te pakken:

Aanbeveling 25.
Ter voorkoming van zinloze cumulatie van beslagen en vexatoir beslag treedt de KBvG verordenend op.

Aanbeveling 26
Ontwikkel een centraal beslagregister, al dan niet gekoppeld aan het beroepsgroepregister dat thans in ontwikkeling is bij de KBvG en SNG.


De KBvG en de wetgever zou deze aanbevelingen meer prioriteit moeten geven.

Meer informatie:
- Jaarverslag KBvG 2009 (3,6 Mb)
- Rapport commissie evaluatie KBvG: Noblesse Oblige
- Reactie KBvG op rapport Noblesse Oblige
- Kabinetsstandpunt commissie evaluatie KBvG
- Verordening onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
- Verordening KBvG normen voor kwaliteit
- Achtergrondinfo zinloze beslagcombinaties