Beperking verbod commerciële schuldhulpverlening

Bron: Kamervragen
uur

N.a.v. een uitzending in Knelpunt zijn kamervragen gesteld over wantoestanden in de schuldhulpverlening. Een deel van het antwoord gaat in op het tegen betaling regelen van schulden:

"Op grond van de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is het aanbieden van schuldbemiddeling tegen een vergoeding verboden. Van dit verbod zijn uitgezonderd gemeentelijke kredietbanken en bepaalde gereguleerde beroepen als advocaten en notarissen. Het verbod van de artikelen 47 en 48 van de WCK is niet van toepassing op budgetbeheer of bewindvoering. Dat betekent dat in beginsel voor die dienstverlening wél een vergoeding gevraagd mag worden. Overigens kunnen mensen met een minimuminkomen onder voorwaarden in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor kosten van budgetbeheer of bewindvoering.

Het kabinet heeft (II, 2007-2008, 24 515, nr. 119) het voornemen kenbaar gemaakt om het mogelijk te maken dat partijen onder voorwaarden schuldbemiddeling tegen een gemaximeerde vergoeding aanbieden. Randvoorwaarden hiervoor zijn een verplichting om schuldbemiddeling alleen aan te bieden in combinatie met budgetbeheer (om de slagingskans van de schuldhulp te vergroten), de eis dat de vergoeding niet ten laste mag komen van het leefgeld van de schuldenaar, en dat geen vergoeding mag worden gevraagd of geaccepteerd indien geen schuldregeling tot stand is gekomen. De verwachting is dat nog dit jaar een AMvB inwerking kan treden waarin dit wordt geregeld."

Commentaar:
Schuldhulpbureautjes die verdienen aan andermans leed komen en gaan. En dan leveren ze vaak ook nog eens geen goed werk af. De grenzen van de wet worden hierbij opgezocht. Zo bood 'Schuldenvrij leven' gratis schuldhulpverlening aan in combinatie met inkomensbeheer tegen betaling. De Hoge Raad heeft al eerder geoordeeld dat ook dit soort schijnconstructies strafbaar zijn.
Het zijn echter niet altijd bureautjes met slechte kwaliteit en slechte bedoelingen. Onder de huidige regels moeten de goeden onder de kwaden leiden. Een nieuw vrijstellingsbesluit, met daarin strenge voorwaarden, is nodig. 

Meer weten?