Belastingschuld door verkeerde loonheffingskorting UWV

Bron: Nationale ombudsman
uur

Mensen met meerdere uitkeringen kunnen onverwachts verrast worden door een belastingaanslag van €1.000 tot €2.000, als het UWV de loonheffingskorting verkeerd toepast. De ombudsman onderzocht na meerdere klachten hoe het UWV in die gevallen de loonheffingskorting toepast. De ombudsman concludeert dat het UWV de organisatie en werkprocessen moet aanpassen naar één betaalsysteem. Dat is pas in 2020 het geval, tot die tijd moet het UWV extra alert blijven.
De Nationale ombudsman ontvangt al jaren met enige regelmaat klachten van burgers over de wijze waarop het UWV de loonheffingskorting toepast. Vooral in situaties waarin mensen meerdere uitkeringen van het UWV ontvangen, gaat het toepassen van die korting nog wel eens mis. Onjuiste toepassing van de loonheffingskorting kan ertoe leiden dat mensen na afloop van het kalenderjaar geconfronteerd worden met een belastingaanslag. Mensen hebben daar over het algemeen geen rekening mee gehouden en moeten dan opeens een flink bedrag terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor de Nationale ombudsman was het jaarlijks terugkeren van klachten over de onjuiste toepassing van de loonheffingskorting aanleiding een onderzoek uit eigen beweging te starten. Uitgangspunt voor zijn onderzoek was de vraag: hoe past het UWV de loonheffingskorting toe als een burger meerdere uitkeringen van het UWV ontvangt?

De conclusie van de Nationale ombudsman is dat het UWV zijn organisatie en werkprocessen zo probeert in te richten dat onjuiste toepassing van de loonheffingskorting wordt voorkomen. Het UWV zal echter de komende jaren alert moeten blijven op juiste toepassing van de korting zolang niet alle uitkeringen in één betaalsysteem worden behandeld. Deze structurele oplossing is pas vanaf 2020 te verwachten.


Meer informatie
- Nationale ombudsman 20 december 2016, nr. 2016/117
- Achtergrondinfo belastingschulden


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn