Belastingdienst moet bestaansminimum respecteren

Bron: Reporter radio
uur

De regels voor het vaststellen van het bestaansminimum, de zogeheten beslagvrije voet, worden vereenvoudigd. Dat kondigt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken aan in Reporter Radio. De Belastingdienst moet rekening gaan houden met die beslagvrije voet.
Tot nu toe kwamen jaarlijks tienduizenden mensen in financiële moeilijkheden, omdat de Belastingdienst oude vorderingen inhield op nog uit te keren toeslagen.

Het gaat om mensen die nu recht hebben op huur- en zorgtoeslag, maar die over een eerdere periode nog toeslag terug moeten betalen aan de fiscus. “Dat zijn bij wijze van spreken de kale kippen en daar kan je dan ook echt niks meer van af halen op dat moment,” aldus de staatssecretaris.

Klijnsma in Reporter Radio: “De beslagvrije voet, het absolute minimum om van te leven, die was ongelooflijk ingewikkeld om te berekenen. En schuldenaars moesten daar zelf heel veel informatie voor aandragen. In de praktijk ging dat gewoon niet goed. Je zag dat heel veel mensen als ze in de schulden kwamen, onder die beslagvrije voet zakten. Daardoor raakten mensen in kommervolle omstandigheden. Dat moeten we niet willen. Dus ik maak de beslagvrije voet nu een stuk simpeler.”

Ook de Belastingdienst moet uit zichzelf die norm respecteren, zegt de bewindsvrouw. “Dan mag er niet meer afgeroomd worden.”

Die nieuwe beleidslijn komt tot stand in overleg met Klijnsma’s collega’s in het kabinet, de banken en de schuldhulpverlening. Ze presenteert de details ‘binnen enkele weken’.

Later komt de staatssecretaris met de Rijksincassovisie, waarin alle incassoactiviteiten van de overheid ‘goed op elkaar worden afgestemd’.


Reacties:
De Nationale ombudsman: 'ik ben stiknieuwsgierig hoe het eruit komt te zien. Ben blij dat het snel komt. Het had er al veel eerder moeten zijn, ik bedoel die afspraken van de hele overheid met die beslagvrije voet aan de slag. Ik ben afwachtend want er zijn overheidsinstanties die hier om heen zullen werken, ze weten dat er een beslagvrije voet is maar dan gaan ze er om heen. We zien mensen in problemen, het moet nu wel echt heel snel komen. Ik ga een onderzoek doen naar schuldhulpverlening en ik hoop echt dat dat een extra douw is in de rug van de staatssecretaris.

Andre Moerman: een beetje sceptisch, want wat nu snel komt is de globale wetswijziging maar die is pas van kracht halverwege 2017. De vereenvoudiging is wel heel goed want de beslagvrije voet is nu afhankelijk van 14 gegevens die de schuldenaar zelf aan moet leveren, dus dat gaat vaak mis, maar het is nu wel maatwerk. Er wordt nu met veel dingen rekening gehouden, hoe gaat dat er straks uitzien, daar zit mijn voorzichtigheid. Wordt er bv wel rekening gehouden met de stijgende woonlasten. Er zullen bij een vereenvoudiging concessies gedaan worden maar de vraag is wie dat gaat betalen, de schuldeiser of houdt de schuldenaar minder over?

Deze maatregel van de staatssecretaris komt op een belangrijk moment.
In december horen mensen die huur- en zorgtoeslag krijgen of ze in 2016 nog wel iets kunnen verwachten. Want als je een schuld bij de belastingdienst hebt omdat je eerder teveel toeslag hebt ontvangen, krijg je niks. Vooral alleenstaande ouders met een minimuminkomen zijn van toeslagen afhankelijk.

Een jaar geleden trokken, in Reporter Radio, de Nationale ombudsman en De Sociaal Raadslieden aan de bel met het rapport “Belastingdienst, bron van armoede?”. Doordat de overheid de schuld direct van de huidige toeslagen van mensen afhaalt, komen zij onder het bestaansminimum terecht. In het rapport van De Sociaal Raadslieden werden 25 aanbevelingen gedaan.

Andre Moerman: met die aanbevelingen is niks gedaan. De makkelijkste was sneller reageren op een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling maar dat lukt niet. Het duurt nog steeds drie maanden, dat is onze grootste zorg. Je zou denken, zet er capaciteit bij als je dit probleem serieus neemt. Mensen krijgen dus te weinig en komen in de schulden. Het gaan om 100-duizenden mensen die problemen krijgen door het verrekenen van toeslagen. Lees hier meer over de zorgen van de Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep).

De Nationale ombudsman: mensen worden geconfronteerd met minder geld doordat die toeslagen wegvallen maar ze hebben wel kosten en dan moeten ze gaan kiezen: eten of huur en dan krijg je een tegengesteld effect, dan komen er schulden en dat is toch vrij onbegrijpelijk.
Mensen komen door overheidshandelen wel in de problemen. Ik zie dat bij het PGB, bij het CJIB en bij toeslagen. De overheid duwt mensen in de schulden, dat zie ik veelvuldig gebeuren in mijn eerste 9 maanden. Dat komt door:
1. alleen maar aandacht voor geld;
2. de eigen verantwoordelijkheid van verkokerde diensten, en;
3. er wordt niet geredeneerd vanuit de mensen zelf.

In 2015 zijn er drie initiatieven ontwikkeld die mensen met schulden de helpende hand reiken. Dat zijn Vroegeropaf uit Amsterdam, de Goede Gieren met het project ‘verzekerde betaling’ en het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden dat in januari in Leiden, Almelo en Bodegraven-Reeuwijk van start gaat.

Te gast: André Moerman, Voorzitter signaleringscommissie Sociaal Raadslieden, Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, Pieter Hilhorst, Goede Gieren en Rense Bos, Publieke versnellers.
Reportages: Sander Bartling

Meer informatie
- Uitzending 13 december 2015 Reporter radio
- Toeslagen van de Belastingdienst maken je arm


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn