Belastingdienst als bron van inkomen

Bron: André Moerman
uur

Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat er niet zo veel aftrekposten meer zijn, kan de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op SchuldInfo aandacht voor bijzondere situaties om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen.
Terugbetaling teveel ontvangen inkomen
Wanneerover een bepaalde periode teveel loon of uitkering is ontvangen en men betaalt het niet in hetzelfde jaar terug, dat moet dit doorgaans bruto worden terugbetaald. De werkgever of uitkeringsinstantie kan namelijk de afgedragen loonheffing dan niet meer terugkrijgen van de belastingdienst. Betrokkene kan de betaalde belastingen en premies terugkrijgen via de belastingaangifte.

Voorbeeld:
De heer Jansen heeft over de maanden april t/m juni 2019 € 1000 netto (€ 1500 bruto) teveel inkomen ontvangen. Hij kan dit tot 31 december 2019netto terugbetalen. Indien hij pas in 2020 of later het bedrag gaat terugbetalen, dan dient hij het bruto bedrag terug te betalen. Hij kan het verschil tussen het bruto- en het nettobedrag min of meer weer terugkrijgen door een belastingbiljet in te vullen en het bruto terugbetaalde bedrag als ‘negatief inkomen’ te vermelden. Onder 'loon' vermeld je dan de terugbetaling als negatief bedrag. Dus: -1500


Echtparen met AOW en aanvullend pensioen
Op de AOW van echtparen wordt geen loonbelasting afgedragen. Dit wordt veroorzaakt doordat de Sociale Verzekeringsbank op de verschuldigde belastingen twee kortingen in mindering brengt: de algemene heffingskorting en de ouderenkortingen. De verschuldigde belasting is echter zo laag dat een gedeelte ven deze heffingskortingen niet verzilverd kan worden. Wanneer men een aanvullend pensioen heeft (niet meer dan zo'n € 8000 op jaarbasis) kan men dit niet verzilverde gedeelte alsnog terugkrijgen. Deze teruggaaf bedraagt maximaal:
2020: € 890
2019: € 854
2018: € 638
2017: € 535
2016: € 451
Wanneer beide echtgenoten een aanvullend pensioen hebben kunnen ze allebei voor deze teruggaaf in aanmerking komen.


Alleenstaande met AOW en aanvullend pensioen
Voor een alleenstaande met een klein aanvullend pensioen geldt sinds 2016 hetzelfde als bij echtparen. De teruggaaf bedraagt maximaal:
2020: € 320
2019: € 344
2018: € 162
2017: € 90
2016: € 28


Het jaar waarin men AOW is gaan ontvangen
Wanneer je AOW gaat ontvangen zal de Sociale Verzekeringsbank vanaf die maand via de loonheffing rekening houden met de ouderenkorting en bij alleenstaanden ook nog met de aanvullende ouderenkorting. Voor de aangifte inkomstenbelasting geldt de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting voor een heel jaar, zodat dit tot een belastingteruggaaf kan leiden. Dus wanneer iemand in september AOW gaat ontvangen houdt de SVB rekening met 4/12 van de ouderenkorting. Via de aangifte inkomstenbelasting heeft men echter recht op de volledige ouderenkorting. Dat kan tot een belastingteruggaaf leiden. Voor deze teruggaaf hoef je geen aanvullend pensioen te ontvangen.


Deel van het jaar Wajong
Bij een Wajong-uitkering ontvangt je netto iets meer dan een bijstandsuitkering. Dit komt omdat de UWV vanaf het moment dat je in aanmerking komt voor de Wajong-uitkering, bij de loonheffing rekening houdt met de zogenaamde jonggehandicaptenkorting. Dus wanneer iemand vanaf augustus recht heeft op een Wajong-uitkering houdt de UWV rekening met 5/12 van de jonggehandicaptenkorting. Voor de aangifte inkomstenbelasting geldt de jonggehandicaptenkorting voor een heel jaar en dat kan dus een belastingteruggaaf opleveren.


Jongeren met vakantiebaan
Een meer bekende reden om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen is het hebben van een vakantiebaan. Wanneer je een deel van het jaar inkomen hebt en er is belasting op het loon ingehouden, dan kun je deze ingehouden belasting vaak terug krijgen omdat je dan de algemene heffingskorting nog niet volledig hebt benut.


Aangifte doen
De belastingaangifte kan tot vijf jaar na het betreffende belastingjaar worden ingediend. De belastingdienst heeft de belastingaangifte meestal al grotendeels vooringevuld, waardoor het invullen van de aangifte, zeker bij de hier vermelde situaties, vrij eenvoudig is. 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn