Beëindiging schuldhulptraject vanwege nieuwe schuld

Bron: André Moerman
uur

Bij de start van een schuldhulpverleningstraject krijg je het ingeprent: je mag geen nieuwe schulden maken. Gebeurt dit wel dan heeft dit veelal grote consequenties: het traject wordt voortijdig beëindigd en afhankelijk van het gemeentelijk beleid word je een aantal jaar niet meer geholpen.

De Raad van State moest oordelen over een hoger beroep inzake een voortijdige beëindiging schuldhulpverlening vanwege het ontstaan van een schuld aan de Belastingdienst Toeslagen. Maar is dit wel een nieuwe schuld?
De feiten
Voordat de schuldhulpverlening was gestart had betrokkene huur- en zorgtoeslag over 2013 aangevraagd. Tijdens het traject werd de zorgtoeslag teruggevorderd omdat de partner geen zorgverzekering had. De huurtoeslag werd teruggevorderd omdat de partner niet over een geldige verblijfstatus beschikte. Voor de schuldhulpverlening was dit een reden om het traject voortijdig te beëindigen vanwege het ontstaan van nieuwe schulden. Na een bezwaarprocedure bij de gemeente, een beroepsprocedure bij de rechtbank, moet uiteindelijk de Raad van State oordelen in hoger beroep.


Raad van State oordeelt als volgt

4.1. De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de schuld bij Belastingdienst/Toeslagen als gevolg van terugvordering van het voorschot huurtoeslag geen nieuwe schuld is als bedoeld in artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van de Beleidsregels Heemstede. Zoals overwogen in de uitspraak van 28 januari 2015 in zaak nr. 201404736/1/A2 kan een schuld bij Belastingdienst/Toeslagen niet worden aangemerkt als nieuwe schuld in de zin van de gemeentelijke schuldhulpverlening als die is ontstaan door de terugvordering van voor de aanvang van het schuldhulpverleningstraject verstrekte toeslagen en de reden van de terugvordering niet is gelegen in het handelen of nalaten van de schuldenaar na aanvang van dat traject.
Het college heeft op 11 januari 2013 met [appellante] een schuldhulpverleningsovereenkomst gesloten. Daaraan voorafgaand had Belastingdienst/Toeslagen bij besluit van 28 december 2012 reeds een voorschot huurtoeslag over 2013 voor een bedrag van € 3.087,00 toegekend. Niet in geschil is dat de schuld bij Belastingdienst/Toeslagen is ontstaan nadat de dienst het voorschot huurtoeslag over 2013 bij besluit van 21 september 2013, en dus na het sluiten van de schuldhulpverleningsovereenkomst, naar nihil heeft herzien. Nu de schuld is ontstaan door terugvordering van een voor de aanvang van het schuldhulpverleningstraject verstrekte toeslag, kan deze schuld niet worden aangemerkt als nieuwe schuld. Voor zover het college zich op het standpunt heeft gesteld dat [appellante] de aanvraag voor de huurtoeslag onjuist heeft ingevuld en daarmee verwijtbaar heeft gehandeld, is dit geen handelen na aanvang van het traject en dus in dit kader niet van belang.
(…)


Meer informatie
- Raad van State 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3615
- Raad van State 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:197