André Moerman ontvangt NBPB award 2020

Bron: NBPB
uur

André Moerman zet zich al jaren in voor mensen met schulden. Zijn website Schuldinfo.nl is toegankelijk voor iedereen en geeft brede en objectieve informatie. Daarnaast zijn er onder meer handleidingen, berekeningen, jurisprudentie en voorbeeldbrieven te vinden. De informatie op de website is praktisch goed toepasbaar waardoor bewindvoerders hun cliënten effectiever kunnen ondersteunen. De website is daarnaast gebruiksvriendelijk voor burgers die wél zelfredzaam zijn en op zoek zijn naar handvatten voor het oplossen van hun problemen (met schulden).De NBPB award is een nieuw initiatief dat door de NBPB in het leven is geroepen met als doel een persoon, organisatie of instelling die veel betekent voor de (financieel) kwetsbare mens in de samenleving in het zonnetje te zetten. De award is bedoeld als compliment aan de ontvanger die zich optimaal inzet voor een betere ondersteuning, dienstverlening en/of meer begrip voor onze doelgroep. Het uitgangspunt is dat de inspanningen en werkzaamheden van deze persoon of organisatie een landelijk karakter hebben.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBPB -in februari j.l.- hebben de leden unaniem gestemd voor het toekennen van de NBPB award 2020 aan André Moerman. Zijn medewerking aan onderzoeken, bijdragen aan de beeldvorming over schuldenproblematiek en de objectieve informatie op schuldinfo.nl worden zeer gewaardeerd door onze leden. Het heeft enige tijd geduurd voordat de award kon worden uitgereikt, vanwege de RIVM-maatregelen die ingesteld zijn na de uitbraak van COVID-19.

André Moerman is maatschappelijk relevant door zijn medewerking en input aan onderzoeken in het vakgebied. Hiermee wordt de landelijke schulden-problematiek met succes op de kaart gezet. Hiernaast levert André als voorzitter van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een bijdrage aan de algemene beeldvorming en het in beeld brengen van knelpunten van de schuldenproblematiek.