Albayrak kritisch over briefpapier Intrum Justita

Bron: Kamervragen
uur

Intrum Justitia maakt bij het versturen van aanmaningen gebruik van briefpapier van een deurwaarderskantoor en wekt zo de suggestie dat er al een deurwaarder betrokken is. Is dat geoorloofd? Staatssecretaris Albayrak beantwoordt kamervragen hierover als volgt:
"Het is op zich zelf niet verboden dat een incassobureau op briefpapier van gerechtsdeurwaarders aanmaningsbrieven verstuurt, doch de gerechtsdeurwaarder is wel verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke brief. Het is in beginsel klachtwaardig als in dergelijke brieven mededelingen worden gedaan die in strijd zijn met de waarheid, waardoor schuldenaren valselijk worden voorgelicht en onder druk worden gezet.
(...)
Het versturen van aanmaningen door incassobureaus op briefpapier van gerechtsdeurwaarders vind ik niet wenselijk, indien daardoor bij schuldenaren verwarring ontstaat over de (ambtelijke) rol van de gerechtsdeurwaarder. Ik zal de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) verzoeken te bezien in hoeverre deze praktijk kan worden aangepakt."


Bekijk de kamervragen