ACM onderzoekt gemeentelijke bewindvoering

Bron: Autoriteit Consument en Markt
uur

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt beschermingsbewind onder andere aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.
De ACM krijgt hierover vragen van particuliere bewindvoerders. Zij vinden dat gemeenten het beschermingsbewind voor minimaal de kostprijs moeten aanbieden, omdat de Wet Markt & Overheid van toepassing is.

Deventer vindt dat de Wet Markt & Overheid niet van toepassing is, omdat beschermingsbewind volgens haar geen economische activiteit is. Verder stelt de gemeente dat de integrale kosten wel worden doorberekend

Onderzoek ACM
De ACM beoordeelt nu of de Wet Markt & Overheid hier van toepassing is. De eerste vraag daarbij is of het aanbieden van beschermingsbewind een economische activiteit is. Als de Wet Markt & Overheid geldt dan moeten gemeenten de integrale kosten doorberekenen. Gemeenten hoeven niet te stoppen met beschermingsbewind als ze zich maar houden aan de regels uit de Wet Markt en Overheid.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: “We vinden het belangrijk dat ook mensen die afhankelijk worden van een bewindvoerder, de keuze hebben wie hun financiële zaken regelt.”

Beschermingsbewind
Soms kunnen mensen hun financiële zaken zelf niet goed regelen. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Die regelt dan de financiële zaken.

Steeds meer gemeenten bieden beschermingsbewind zelf aan. Bij de ACM komen veel vragen binnen over deze nieuwe ontwikkeling. Het onderzoek naar de gemeente Deventer is daarom ook voor andere gemeenten en bewindvoerders van belang.   

Wet Markt en Overheid
De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid.

Meer informatie
- Bewindvoerders boos op gemeente Deventer
- Deventer Sociaal botst met wethouder over bewindvoering
- Achtergrondinfo beschermingsmaatregelen