270.000 kinderen verstoken van financiële educatie

Bron: Persbericht Nibud
uur

Een kwart van alle basisscholen in Nederland besteedt geen aandacht aan omgaan met geld. Hierdoor blijven 270.000 kinderen verstoken van een goede financiële educatie. Hoewel bijna alle basisschooldirecteuren (91%) zeggen zich wel verantwoordelijk te voelen voor dit soort lessen, komt een kwart er niet aan toe, vanwege tijdgebrek en het feit dat het niet in het curriculum zit. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting onder basisschooldirecteuren. Het Nibud is geschokt door deze onderzoeksresultaten. Om het scholen gemakkelijker te maken aandacht te besteden aan dit onderwerp komt het Nibud met het Geldexamen. Een lesprogramma dat geïntegreerd is in het rekenonderwijs, waarmee kinderen een Nibud Gelddiploma kunnen krijgen. Met dit diploma beschikken zij, net als bij het zwemdiploma en het verkeersdiploma, over basisvaardigheden die in onze huidige maatschappij noodzakelijk zijn.

Financiële educatie niet alleen aan ouders over laten
Het Nibud vindt het zeer zorgwekkend dat er ruim 270.000 leerlingen zijn, uit groep drie tot en met acht van het basisonderwijs, die geen lessen over omgaan met geld krijgen. De scholen die wel aandacht aan dit thema besteden, doen dat meestal in een losse les, terwijl de meeste directeuren het liefst zouden zien dat het geïntegreerd is in de bestaande vakken. Driekwart van de scholen wil dat het een vast onderdeel wordt in het lesprogramma. Het Nibud roept daarom de overheid op om financiële educatie te verankeren in het onderwijs. Zolang dit nog niet is geregeld, komt het Nibud met een lesprogramma dat scholen makkelijk kunnen inpassen in het bestaande rekenonderwijs. Het Nibud verwacht dat door het Geldexamen meer kinderen leren omgaan met geld. Hoewel ouders wat betreft financiële opvoeding de eerst verantwoordelijken zijn, vindt het Nibud dat overheid en scholen ook de taak hebben om kinderen de kans te geven zich de basisvaardigheden van goed omgaan met geld eigen te kunnen maken. Dit kun je niet alleen aan ouders overlaten vindt het Nibud, en ook basisschooldirecteuren zijn het daarmee eens blijkt uit dit onderzoek.

Nibud Gelddiploma maakt kinderen handelsbekwaam
Geld uitgeven in de schoolkantine, tijdens het uitgaan en de kosten van mobiel bellen in de hand kunnen houden. Zodra een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt de druk op zijn portemonnee erg groot. Een leerling met een Nibud Gelddiploma op zak kent de verschillen tussen lenen en sparen, kan zijn uitgaven plannen, met een kritische blik naar reclames kijken, kortingen berekenen en veilig betalen via pin en internet. Kinderen met een diploma kunnen denken in transacties, een belangrijke vaardigheid in een wereld waarin geld steeds minder tastbaar is. De leerlingen worden getoetst via een schriftelijk examen. Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling die volgende week van start gaat wordt het Nibud Geldexamen voor het eerst gelanceerd.. Eind mei 2011 vinden de eerste geldexamens plaats.

Nibud Geldexamen
Het unieke van het Nibud Geldexamen is dat het een onderdeel kan zijn van het bestaande rekenonderwijs en scholen in principe niets extra’s hoeven doen. Zo komt het Nibud tegemoet aan het argument van veel docenten dat het onderwijsprogramma al vol zit. Het Geldexamen is gemaakt op initiatief van Deloitte, een van de grootste financieel dienstverleners, en uitgevoerd met behulp van ThiemeMeulenhoff, een grote uitgever van schoolboeken. Mede hierdoor ligt er een lesprogramma dat voldoet aan de hedendaagse eisen van zowel de educatieve als de financiële markt.  Als financieel dienstverlener heeft Deloitte ruime ervaring met geldzaken en brengt via diverse projecten haar kennis over op jongeren. Het bieden van financiële educatie aan basisschoolleerlingen krijgt steun vanuit de Fair Chance Foundation van Deloitte. Deze foundation biedt jongeren in achterstandssituaties een betere toekomst.

Meer informatie
- Rapport Nibud: De rol van financiële educatie in het basisonderwijs
- Informatie over lesmateriaal: www.geldexamen.nl


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn