Een klacht indienen

In bepaalde situaties kan een klacht worden ingediend bij de Nationale Ombudsman. Hierbij is het volgende onderscheid van belang:

  • klacht tegen de overheid die optreedt als schuldeiser;
  • klacht tegen ambtshandelingen (= de wettelijke taken) van de gerechtsdeurwaarder.

Voordat een klacht ingediend kan worden bij de Nationale Ombudsman moet eerst bij de overheid / deurwaarder zelf een klacht worden ingediend (het kenbaarheidsvereiste). De uitspraak van de Nationale ombudsman is niet bindend.

Op deze website zijn diverse uitspraken van de Nationale Ombudsman opgenomen. Hieronder volgen nog een paar voorbeelden:

De overheid als schuldeiser

Allerlei overheidsinstanties hebben geld te vorderen van burgers. Denk aan de belastingdienst, uitkeringsinstanties, het CJIB e.d. Over de wijze van invordering kan de nationale ombudsman een oordeel geven. Van belang is dat als er bezwaar openstaat het verstandiger is de weg van bezwaar en beroep te bewandelen. De Nationale Ombudsman geeft immers geen bindend advies en is ook niet verplicht de klacht in behandeling te nemen.
Wanneer een overheidsorgaan een deurwaarder inschakelt, dan blijft de overheid verantwoordelijk voor de wijze waarop de deurwaarder dit doet. Ook dan kan een klacht ingediend worden tegen de overheid, maar mogelijk ook tegen de deurwaarder zelf. Zie hierna.

In januari 2013 verscheen het rapport van de Nationale ombudsman "In het krijt bij de overheid" met aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de wijze van invordering door de overheid. Het rapport heeft als centrale vraag:
Hoe kan de overheid op een verstandige en behoorlijke wijze invorderen en oog hebben voor de maatschappelijke gevolgen? Wat mag de burger hierbij in redelijkheid van de overheid als schuldeiser verwachten?

Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder

De deurwaarder verricht zowel ambtshandelingen als niet-ambtshandelingen. De ambtshandelingen zijn de handelingen waartoe de deurwaarder op grond van de wet exclusief bevoegd is. Denk hierbij aan:

  • betekenen van een dagvaarding en een vonnis;
  • leggen van beslag op inkomen, inboedel, bankrekening e.d.


Over de wijze waarop de deurwaarder een ambtshandeling verricht kan een klacht worden ingediend bij de Nationale ombudsman. Over niet-ambtshandelingen als incassoactiviteiten en het optreden als procesgemachtigde is de Nationale ombudsman niet bevoegd.

In november 2013 verscheen het rapport van de Nationale ombudsman "Met voeten getreden" over de wijze waarop deurwaarders de beslagvrije voet vaststellen en met aanbevelingen tot verbetering.