Hoogte incassokosten berekenen

Bepaal met de IncassoCalculator of en hoeveel incassokosten maximaal in rekening mag worden gebracht. Bepaal tevens of en hoeveel BTW over de incassokosten verschuldigd is. Voor achtergrondinfo over incassokosten Klik hier!

 

 

IncassoCalculator
  Factuurbedrag     €  . . . . . . . . .  
  Max. incassokosten €  . . . . . . . . .      
  BTW 21 % €  . . . . . . . . .      
        €  . . . . . . . . .  +
        €  . . . . . . . . .  
  Factuurbedrag (excl. rente)
  Eerdere aanmaning ontvangen met
betalingstermijn 14 dagen?
Ja Nee
  Heeft de schuldeiser de inning uitbesteed? Ja Nee
  Is de schuldeiser BTW-plichtig? Ja Nee
 
     

 

 

Let op: Deze IncassoCalculator is alleen bedoeld voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Voor meer informatie over incasskosten en voor de regels die gelden voor oudere vorderingen Klik hier.

www.schuldinfo.nl/incassocalculator