Stop de miljoenenbusiness aan incassokosten

Bron: Persbericht LOSR
uur

Dinsdag 12 april behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Incassokosten. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) van de MOgroep waarschuwt voor een fout in het wetsvoorstel: het is goed dat er een maximum gesteld wordt aan incassokosten, maar het is voor de consument funest als het minimumbedrag aan incassokosten van 40 euro al na 2 weken gevraagd mag worden, voor elke termijnbetaling. Daar wordt de consument de dupe van.

Jaarlijks betalen Nederlanders 130 miljoen te veel aan incassokosten
In 2008 publiceerde de LOSR het spraakmakende rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ Daaruit bleek dat Nederlanders meer dan 130 miljoen teveel aan incassokosten betalen. Dit werd de aanleiding voor het wetsvoorstel dat dinsdag 12 april besproken wordt.

Fout in het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt, stelt een maximum aan incassokosten: voor een vordering tot 2500 euro mag een percentage van 15% berekend worden, met als minimum 40 euro aan incassokosten. De LOSR vindt dit op zich een goed voorstel. Jammer alleen dat de wetgever die ene grote misser in het wetsvoorstel maakt: het minimumbedrag mag voor elke maandtermijn in rekening worden gebracht.

Voorbeeld: als een telefoonabonnement van 25 euro per maand niet betaald wordt, dan mag iedere maand het minimumbedrag van 40 euro in rekening worden gebracht. En dat al na het versturen van één aanmaning. Dan lopen de kosten enorm snel op. Dat is wel erg snel verdiend!
De LOSR vindt dat alle termijnen samengevoegd moeten worden en dat dan pas de incassokosten over dat bedrag berekend mogen worden.

40 euro is genoeg!
De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen vindt het minimumbedrag van 40 euro niet genoeg. Zij hebben jarenlang minimaal 62 euro berekend en dat willen ze graag blijven doen. Via een stevige lobby wordt nu alles op alles gezet om dit alsnog voor elkaar te krijgen.
De LOSR vindt echter 40 euro wel meer dan genoeg:

  • Helemaal als incassokosten al na één aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen in rekening worden gebracht.
  • Een groot deel van de burgers betaalt direct als ze een aanmaning van een incassobureau ontvangen: daar staan dan nauwelijks kosten tegenover.
  • Dat de bij de NVI aangesloten incassobureaus nu minimaal 62 euro in rekening brengen, wil niet zeggen dat dit ook echt nodig is. De hoogte van de huidige incassokosten wordt immers niet door marktwerking bepaald. Niet de opdrachtgever (degene die het incassobureau heeft gekozen) maar de debiteur betaalt doorgaans de incassokosten. Wanneer zonder marktwerking 62 euro in rekening wordt gebracht, dan is dat dus wel te hoog.
  • De NVI staat alleen in haar standpunt. Andere beroeps- en belangenorganisaties van incasseerders denken er niet zo over. De LOSR gaat er van uit dat de Kamerleden bestand zullen zijn tegen de lobby van de incassobranche die het minimumtarief uit het wetsvoorstel fors wil verhogen.


Rapport
Het rapport Incassokosten, een bron van ergernis! signaleerde de volgende nog steeds bestaande misstanden:

  • Iedereen kan een incassobureau beginnen; bijna 800 bureautjes brengen de meest bizarre en hoge kosten in rekening.
  • Ook de gereguleerde incassobureaus aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) berekenen standaard 25 euro per dossier te veel. Dat is extra, bovenop het bedrag dat de rechter zal toewijzen als het tot een procedure komt. Op jaarbasis komt dit neer op zo’n 130 miljoen euro aan te veel berekende kosten.
  • Incassokosten worden dubbel in rekening gebracht doordat incassobureaus in de incassoschuld -vaak onzichtbaar - de onkosten van de schuldeiser meenemen en daaroverheen de eigen incassokosten berekenen.


Meer informatie:
- LOSR Rapport “Incassokosten, een bron van ergernis!”
- Reactie LOSR op nota n.a.v. het verslag
- Reactie LOSR op ontwerp wetsvoorstel
- Achtergrondinfo incassokosten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn