Oxxio moet schadevergoeding betalen

Bron: Rb Groningen
uur

Niemand wil een rekening betalen wanneer niet duidelijk is of het bedrag wel klopt. Iedere schuldeiser moet op z'n minst kunnen onderbouwen waar de vordering op gebaseerd is.

Onduidelijke rekening Oxxio
De kantonrechter Groningen kreeg te oordelen over een kwestie waarbij de consument een rekening van Oxxio niet wilde betalen, omdat maar niet duidelijk werd waarvoor betaald moest worden. En dit staat niet op zich zelf. In het verleden had de consument Oxxio al meerdere keren op onjuiste meterstanden moeten wijzen.

De kantonrechter overweegt:
“Daarvan uitgaande is het terecht dat A. vraagtekens heeft geplaatst bij een afboeking van € 607,00 die niet door haar gecontroleerd kon worden en dat zij deze weer heeft terugboekt. Dat deze afboeking voor A. niet controleerbaar was volgt uit de bewering van Oxxio dat de afrekening in eerste instantie geen meterstanden had. Vervolgens suggereert Oxxio dat A. een correcte afrekening heeft ontvangen. Echter, de afrekening die is overgelegd bij de conclusie van repliek heeft als datum 17 maart 2010. Dat is één dag voor die conclusie. Hieraan verbindt de kantonrechter de conclusie dat A. ten onrechte in rechte is betrokken. Dit betekent dat de proceskosten voor rekening van Oxxio komen en er geen reden is buitengerechtelijke incassokosten toe te wijzen.“

18% vertragingsrente
Maar hier blijft het niet bij. Over de hoofdsom vordert Oxxio een vertragingsrente van maarliefst 18%. De kantonrechter toets ambtshalve de algemene voorwaarde waarop deze rente gebaseerd is en komt tot het oordeel dat het een onredelijk bezwarend beding betreft. De gevorderde vertragingsrente wordt afgewezen.

Schadevergoeding
Vanwege al het gedoe heet de consument als tegenvordering om schadevergoeding gevraagd.
“De kantonrechter kan zich goed voorstellen dat A. er wanhopig van is geworden. Meerdere keren heeft zij Oxxio gewezen op foutieve meterstanden. Meerdere keren vraagt zij om uitleg over de afrekening in deze zaak. Steeds wordt - telefonisch - actie beloofd. Het enige wat A. ontvangt zijn aanmaningsbrieven van Intrum Justitia en de gemachtigde van Oxxio. Onder die omstandigheden is een schadevergoeding van € 300,00 voor immateriële schade door stress en vergeefse moeite, en materiële schade door tijdsbeslag en gebruik van pc en telefoon, in het voortraject, naar het oordeel van de kantonrechter, een juiste.”

Meer informatie
- Rb Groningen 15 juli 2010, LJN:BN3531
- Onduidelijke nota's en slordig procederen door Eneco. Zie: LJN:AV9128
- Administratiemethode Essent nodeloos gecompliceerd. Zie: LJN:AI1386
- Vordering 18% rente Energiedirect afgewezen. Zie: LJN:BI6109 en LJN:BK8392


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn