Huurschuld woning en garage moet in één dagvaarding

Bron: Rb Arnhem
uur

Betrokkene huurt van de woningcorporatie een woning en een garage. Hij heeft hiervoor twee huurovereenkomsten ondertekend. Op een gegeven moment ontstaat voor beide huurovereenkomsten een  huurachterstand.
 De vordering wordt uit handen gegeven aan deurwaarderskantoor Tijhuis. Betrokkene ontvangt voor beide vorderingen afzonderlijk een dagvaarding. De kantonrechter Arnhem oordeelt als volgt:

“Op de vraag van de kantonrechter waarom Vivare twee aparte dagvaardingsprocedures jegens [gedaagde partij] is gestart, heeft Vivare geantwoord dat zij dit heeft gedaan omdat sprake was van twee verschillende huurovereenkomsten. De kantonrechter acht dit onbegrijpelijk, nu [gedaagde partij] door deze constructie onnodig op kosten wordt gejaagd.”

De kantonrechter wijst in één procedure de incassokosten over de totale hoofdsom toe. Vanwege het onnodig procederen  worden de proceskosten  in één van de twee zaken afgewezen.

Meer informatie:
- Rb Arnhem 19 april 2010, LJN:BM3509

Zie ook andere voorbeelden:
- Rb Maastricht 12 februari 2003, LJN:AF4144
- Rb Den Bosch 28 april 2005, LJN:AT5311
- Rb Rotterdam 18 februari 2006, LJN:AV1888
- Rb Haarlem 28 juni 2006, LJN:AX9679