Deurwaarder moet bij loonbeslag dossiers samenvoegen

Bron: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
uur

Een deurwaarder is beslast met de ten uitvoerlegging van een drietal dwangbevelen die door de IB-groep zijn uitgevaardigd. De betalingsregeling wordt niet nagekomen en uiteindelijk wordt er loonbeslag gelegd. Niet één keer, maar twee keer!
De deurwaarder vraagt twee keer informatie op bij de werkgever, legt twee keer beslag onder de werkgever en zorgt twee keer voor een overbetekening van het beslag (officiële mededeling aan de debiteur dat er beslag is gelegd).
De debiteur beklaagt zich bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders over de in rekening gebrachte kosten.  De deurwaarder vindt zijn handelwijze correct. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders oordeelt anders:

“4.5 De gerechtsdeurwaarder heeft echter wel tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door op een en dezelfde dag bij twee afzonderlijke exploten loonbeslag te leggen onder klagers werkgever en daarvoor aan klager tweemaal de in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) genoemde kosten in rekening te brengen. In dit geval had de gerechtsdeurwaarder de kosten voor klager dienen te beperken door in beide dossiers slechts éénmaal informatie op te vragen, bij één exploot beslag te leggen en éénmaal over te betekenen.

4.6 Uitgangspunt dient immers te zijn dat, indien een ambtshandeling bij één exploot kan worden verricht, een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder van die mogelijkheid gebruik maakt en geen onnodige kosten veroorzaakt. De gerechtsdeurwaarder had dit kunnen en moeten weten omdat dit uitgangspunt al enkele jaren wordt vermeld in het door de KBvG jaarlijks uitgegeven Memo bij het antwoord op vraag 21 van de ‘Vragen en antwoorden Btag’. Voorts bepaalt artikel 10 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, dat de gerechtsdeurwaarder geen onnodige kosten maakt.”


De Kamer legt aan de deurwaarder als maatregel een ‘berisping’ op.

Een interessante uitspraak in een kwestie die vaker voor komt.
In deze uitspraak ging het over het leggen van dubbel loonbeslag op dezelfde dag. Wanneer het op verschillende dagen gebeurt, terwijl bij het eerste beslag ook mogelijk was om het tweede dossier 'mee te nemen', dan is er m.i. ook sprake van het maken van onnodig kosten.

Meer informatie:
- Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 26 januari 2010, LJN:YB0368
- Hoeveel kost loonbeslag?