Verhoging griffierechten leidt tot hogere schulden

Bron: LOSR
uur

Er zijn op dit moment twee wetsvoorstellen aanhangig waarbij voorgesteld wordt om het griffierecht aanmerkelijk te verhogen. Het eerste wetsvoorstel betreft een modernisering van het griffierechtenstelsel en leidt op zich al tot een verhoging van kosten. Het tweede wetsvoorstel hangt samen met de verhoging van de competentiegrens voor kantonprocedures van € 5000 naar € 25000. Om deze verschuiving van rechtbankprocedures naar kantonprocedures budgetneutraal te kunnen realiseren wordt tevens voorgesteld om de hoogte van het griffierecht aan te passen.

Op zich is het begrijpelijk dat bij een verhoging van de competentiegrens ook het griffierecht verhoogd moet worden. Het is echter onbegrijpelijk dat het hogere griffierecht ook gaat gelden bij een vordering tot € 5000. Deze categorie heeft immers niets met de verruiming van de competentie te maken.
Bij een vordering van bijvoorbeeld € 600 moeten rechtspersonen 270% meer griffierechten betalen in vergelijking met het huidige tarief (€ 426 in plaats van € 158). Dat zijn exorbitant hoge stijgingen. En uiteindelijk betalen natuurlijke personen meestal deze rekening. Want de in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) pleit er voor het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat het griffierecht bij vorderingen tot €5000 niet verhoogd wordt.
De KBvG heeft eveneens de noodklok geluid over het nieuwe griffiestelsel. Zie persbericht.

Meer informatie:
- Brief LOSR aan de minister van justitie over de verhoging van griffierechten
- Persbericht KBvG: deurwaarders luiden noodklok over nieuw griffierechtenstelsel