Verbod KBvG kosten betalingsregeling

Bron: KBvG
uur

Het bestuur van de KBvG heeft op 15 maart 2010 een bestuursregel vastgesteld over de kosten die de deurwaarder in rekening mag brengen voor een betalingsregeling. De regeling is kort en duidelijk:
Een gerechtsdeurwaarder mag geen betalingsregeling treffen of hierin tussen schuldeiser en schuldenaar bemiddelen, wanneer daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat de schuldenaar een vergoeding moet voldoen.

Deze regeling komt nadat het Gerechtshof Amsterdam uitspraak heeft gedaan over regelingskosten (zie LJN:BI5935). Volgens het Hof mocht de gerechtsdeurwaarder in de betalingsregeling met de schuldenaar overeenkomen, dat er maandelijks kosten in rekening wordt gebracht. Het Hof nam daarbij in overweging dat:
- de schuldenaar zelf om een betalingsregeling heeft verzocht;
- de kosten (€ 4,45 per betaling) lager zijn gebleven dan wanneer er beslag op inkomen zou zijn gelegd.

Het voordeel van deze uitspraak voor de debiteur zou mogelijk kunnen zijn dat de schuldeiser eerder akkoord gaat met een betalingsregeling en dat dan beslag op inkomen wordt voorkomen. Een belangrijk nadeel is echter dat het ten koste gaat aan de transparantie en eenduidigheid van kosten die deurwaarders in rekening brengen. De KBvG laat dit het zwaarste wegen en zet een streep door de regelingskosten.

Meer informatie:
- Bestuursregel KBvG: Regelingskosten