Privacy wordt duur betaald

Bron: André Moerman
uur

Een deurwaarder mag geen onnodig kosten maken. De tuchtrechter heeft dan ook bepaald dat als een ambtshandeling bij één exploot kán worden gedaan, dit ook moet gebeuren om kosten te besparen. Maar geldt dit ook wanneer twee verschillende schuldeisers loonbeslag willen leggen? Moet een deurwaarder dit dan ook samenvoegen op één exploot? Een nieuwe bestuursregel van de beroepsorganisatie van deurwaarders KBvG bepaalt dat vanwege de privacy dit niet mag worden samengevoegd en de kosten afzonderlijk in rekening moeten worden gebracht. Hebben de deurwaarders dan nog nooit van Tipp-ex gehoord?Geen onnodig kosten

Als een deurwaarder beslag op loon, inboedel of bankrekening legt, brengt hij de kosten hiervan in rekening bij de schuldenaar. Het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders geeft precies aan welke kosten de deurwaarder mag berekenen. Voor elke ambtshandeling geldt een bepaald tarief. Om te voorkomen dat deurwaarders dan maar veel ambtshandelingen verrichten bepaalt de Verordening beroeps- en gedragsregels dat de deurwaarder geen onnodig kosten mag maken.

Ambtshandeling bij één exploot
Een voorbeeld van een nadere invulling van de regel dat de deurwaarder geen onnodig kosten mag maken, heeft het Hof Amsterdam (tuchtrecht in hoger beroep) gegeven:
“Als een ambtshandeling bij één exploot kán worden gedaan, dan behoort deze in beginsel ook bij één exploot te wórden gedaan. Alleen al de voor de gerechtsdeurwaarder geldende gedragsregel dat hij geen onnodige kosten maakt, leidt tot dat uitgangspunt. Als de gerechtsdeurwaarder er desondanks voor kiest om meer exploten te maken en te betekenen, dan is dat op zichzelf tuchtrechtelijk niet verwijtbaar, indien hij de kosten ervan niet aan de schuldenaar doorberekent.”

Een duidelijk voorbeeld van een situatie waarbij samenvoeging mogelijk is, is dat dezelfde schuldeiser meerdere vorderingen heeft op dezelfde schuldenaar. Als de deurwaarder voor de verschillende vorderingen loonbeslag gaat leggen kan dit bij één exploot gedaan worden. Volgens de uitspraak van het Hof moet dit dan ook gebeuren, althans mogen er slechts één keer kosten in rekening worden gebracht.

Meerdere schuldeisers
Als een deurwaarder voor meerdere schuldeisers die hij vertegenwoordigt loonbeslag wil leggen op het loon van een schuldenaar, moet hij dit dan eveneens via één beslagexploot doen? Ook hier geldt immers dat het op één exploot kan, dus dan moet dat ook gebeuren, althans mogen er slechts één kosten in rekening worden gebracht.

Privacy wordt duur betaald
Een wijziging van de bestuursregel “afwikkeling derdenbeslag” van de beroepsorganisatie voor deurwaarders (KBvG) steekt een stokje voor de regeling dat een beslag namens verschillende schuldeisers bij één exploot kan worden gelegd. Volgens deze wijziging moeten uit oogpunt van privacy van de schuldenaar de beslagen bij afzonderlijke processen-verbaal worden gelegd, waarbij voor elke proces-verbaal het BTAG-tarief als executiekosten moet worden opgevoerd.

De achterliggende redenering is dat bij samenvoeging op één exploot, de schuldeiser die een kopietje ontvangt, kan zien welke schuldeisers nog meer beslag hebben gelegd. Hebben de deurwaarders dan nog nooit van Tipp-ex gehoord? 
Even een vergelijk. Een potje Tipp-ex kost € 2,-. Een tweede, niet samengevoegd, loonbeslag kost inclusief overbetekening € 182,-. Is dit dan geen onnodig kosten maken?

Meer informatie
- Bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen (versie febr. 2015)
- Hof Amsterdam 19 maart 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3278
- Hof Amsterdam 31 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5956
- Achtergrondinfo kosten deurwaarders 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn