Tweede Kamer, voorkom meer armoede en red de beslagvrije voet!

Bron: LOSR / MOgroep
uur

De Tweede Kamer moet ingrijpen en voorkomen dat het bestaansminimum voor mensen met schulden nog verder wordt aangetast. De huidige regelingen rond deze zgn. beslagvrije voet zijn al zo ingewikkeld, dat jaarlijks tientallen miljoenen te veel wordt ingehouden op het inkomen van mensen met schulden. De beslagvrije voet wordt compleet onwerkbaar door de wetswijziging beslagvrije voet die voor 1 juli 2015 op stapel staat. Dat stellen de sociaal raadslieden, verenigd in de MOgroep/LOSR.
Nieuwsuur besteedt hier vanavond aandacht aan.

Andre Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep/LOSR) zegt vanavond in Nieuwsuur dat honderdduizenden Nederlanders op deze manier toch onder hun bestaansminimum komen.

Invoering kostendelersnorm drama voor bestaansminimum
De wetswijziging beslagvrije voet is het gevolg van de invoering van de kostendelersnorm. Die heeft verstrekkende gevolgen voor het bestaansminimum. De hoogte van de beslagvrije voet wordt dan namelijk afhankelijk van het aantal personen dat op het adres woont en de leeftijden; of ze al dan niet studerend zijn; of ze al dan niet onderhuurder of kostganger zijn.

Beslagvrije voet: wat en waarom?
Ook mensen met schulden hebben recht op een minimaal inkomen om te kunnen eten, drinken en wonen. Dat is wettelijk geregeld als de ‘beslagvrije voet’. Schuldeisers, deurwaarders moeten ervoor zorgen dat mensen met schulden bij tijdens het aflossen dit minimale bedrag overhouden voor eerste levensbehoeften. Mensen met schulden hebben meestal meerdere schuldeisers. Het is een hele puzzel om als schuldeisers goed af te stemmen, zodat de beslagvrije voet overblijft. Dat gaat vaak mis waardoor mensen met schulden ten onrechte onder het wettelijk bestaansminimum belanden, met nog meer schulden en schuldeisers tot gevolg. Dat leidt in bepaalde gevallen zelfs tot huisuitzetting.

Desastreus
De effecten van de voorgenomen wetswijziging op de beslagvrije voet zijn desastreus. Aan de uitvoerbaarheid is in het wetsvoorstel nauwelijks aandacht besteed. Door de nieuwe regels vanuit de kostendelersnorm, wordt het berekenen van de beslagvrije voet nog complexer en veelomvattender dan het al is. Het vereist nog meer onderzoek, afstemmen en informatie dan nu het geval is. Door de nieuwe kostendelersnorm zal nog vaker de juiste informatie ontbreken om de beslagvrije voet correct te berekenen. Er zal nog vaker, dan nu het geval is te weinig overblijven om te overleven. Sociaal raadslieden helpen mensen met schulden, en zien dit dagelijks al in hun praktijk.

Vereenvoudiging versus verergeren
In 2013 onderschreef het Kabinet het belang van de beslagvrije voet, en beloofde om deze te zullen vereenvoudigen. Dat was in reactie op het rapport ‘Paritas Passé’ van de MOgroep/LOSR en de Hogeschool Utrecht in opdracht van de deurwaarders (KBvG). Dit ingewikkelde wetgevingstraject zal nog een aantal jaar vergen, maar het belang van de beslagvrije voet is hiermee erkend.

Sociaal raadslieden vinden het onbegrijpelijk dat het Kabinet diezelfde beslagvrije voet toch nog even dramatisch ingewikkeld maakt, burgers extra in de problemen brengt en armoede en maatschappelijke kosten vergroot. Een huisuitzetting kost gemiddeld 8000 euro.

Nog niet te laat
In het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’, hebben de sociaal raadslieden voorgesteld om de wetswijziging niet door te voeren. Het is nog niet te laat, trek de wetswijziging in!

Meer informatie
- Nieuwsuur: Honderdduizenden mensen onder bestaansminimum door schuldeisers
- Beslagvrije voet in 2015 ingrijpend verslechterd
- Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet. 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn