Berisping deurwaarder voor TV-jacht tijdens EK2012

Bron: André Moerman
uur

Weet u het nog? Voorafgaand aan het EK2012 heeft een deurwaarder een brief gestuurd waarin aangekondigd werd dat er beslag op de TV zou worden gelegd. Vele debiteuren vreesden de wedstrijd Nederland-Duitsland niet te kunnen zien. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) diende hierover destijds een klacht in bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Hoe is dit afgelopen?Beslag op TV

In juni 2012 kondigde het Delftse deurwaarderskantoor Pruijn & Van den Bergh aan om in het kader van EK voetbal beslag op TV´s te gaan leggen wanneer de rekening niet alsnog op tijd wordt betaald. Debiteuren ontvingen een brief met de volgende tekst:

AANKONDIGING EK-ACTIE
Het Europees kampioenschap voetbal staat komende maand weer voor de deur. Op verzoek van onze opdrachtgevers houden wij vanwege het EK Voetbal een speciale grootschalige beslagactie op televisies.

DAAROM ZAL ÉÉN DEZER DAGEN ÉÉN VAN ONZE DEURWAARDERS U KUNNEN BEZOEKEN OM BESLAG TE LEGGEN!

In bovengenoemde zaak is tot heden het verschuldigde bedrag ad €….. niet door u voldaan en zal in deze zaak worden overgegaan tot het leggen van beslag op uw televisie, maar ook op andere roerende zaken zoals uw pc, mobiele telefoon, (vaat-) wasmachine, meubels en uw auto ( ).


Ludieke actie?
De actie van de deurwaarder leidde tot veel aandacht in de media, waarbij het deurwaarderskantoor aangaf dat het een ludieke actie betrof. De KBvG dacht hier anders over en diende een klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Bijna een jaar later (maar nog op tijd voor het volgend WK) komt de Kamer met de volgende uitspraak.

Uitspraak Kamer voor gerechtsdeurwaarders

4.2 Vaste rechtspraak is dat gerechtsdeurwaarders alleen maatregelen mogen aankondigen die zij op dat moment daadwerkelijk kunnen nemen. Daartoe dienen zij te beschikken over een toereikende titel. De gerechtsdeurwaarder mag bij zijn aankondiging ook mededelen welke specifieke maatregelen hij zal gaan nemen indien een debiteur niet tot betaling overgaat.

4.3 Inzoverre kan aan de deurwaarder geen verwijt worden gemaakt van de brieven waarom het in deze zaak gaat. Daarmee is echter niet gezegd dat de door klager gewraakte tekst van de onder 1. a van de feiten genoemde brief door de tuchtrechtelijke beugel kan.

4.4 Naar het oordeel van de Kamer is dit niet het geval. Met klager is de Kamer van mening dat de gewraakte brief overduidelijk bedoeld was om bij de geadresseerde debiteuren de indruk te wekken – en in vele gevallen ongetwijfeld ook de indruk gewekt heeft – dat zij de EK-wedstrijden niet op hun televisie zouden kunnen volgen, als zij de bij de gerechtsdeurwaarder in behandeling zijnde vordering niet op korte termijn zouden voldoen. Dat is een onjuiste indruk, nu inboedelgoederen zoals een televisietoestel bij beslagneming niet aanstonds worden meegenomen. De beslagene kan zijn toestel voorlopig gewoon blijven gebruiken. In zoverre moet de gewraakte brief wel degelijk als een vorm van oneigenlijke drukuitoefening worden aangemerkt. Om die reden is de EK-beslagcampagne van de gerechtsdeurwaarder inderdaad klachtwaardig.

4.5 Daar komt bij dat de actie en de bedoelde brief getuigen van een slechte smaak welke voor een gerechtsdeurwaarder in zijn ambtsuitoefening niet gepast is. Dat wordt er niet beter op nu de gerechtsdeurwaarder de actie heeft willen rechtvaardigen met de kwalificatie van “een licht creatieve aanpak”.

4.6 De Kamer is kortom van oordeel dat de klacht gegrond dient te worden verklaard. De Kamer ziet aanleiding tot het opleggen van na te melden maatregel over te gaan.

5. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:
- verklaart de klacht gegrond;
- legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Meer informatie
- Uitspraak Kamer voor gerechtsdeurwaarders 14 mei 2013, LJN:YB0950 
- Brief staatssecretaris Teeven n.a.v. deze kwestie 
- Achtergrondinfo beslag op inboedel

Aandacht in de media
- Deurwaarder tijdens EK op tv-jacht (NU.nl)
- Woede om EK-actie deurwaarders (Nos.nl)
- Deurwaarder tijdens EK op tv-jacht (video Zie.nl)


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn