Negatieve gevolgen bijstand voor te betalen belastingaanslag

Bron: LOSR
uur

Het komt regelmatig voor dat mensen met een bijstandsuitkering een te betalen belastingaanslag opgelegd krijgen. In bepaalde situaties moet de sociale dienst deze aanslag betalen, bijvoorbeeld wanneer de aanslag het gevolg is van:

  • inkomen gekort op de bijstandsuitkering waarover te weinig of geen loonheffing is afgedragen;
  • heffingskortingen gekort op de bijstandsuitkering waarop men (achteraf) geen recht heeft.


De vergoeding van de sociale dienst leidt dan vaak weer tot problemen bij de andere voorzieningen omdat de vergoeding tot het fiscaal loon wordt gerekend. Zo kan het een terugvordering huur- en zorgtoeslag opleveren.
Er zijn sociale diensten die de aanslag in de vorm van bijzondere bijstand vergoeden waardoor dit probleem niet speelt. Echter officieel mag deze werkwijze niet.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) heeft eind vorig jaar dit probleem aangekaart bij de staatssecretarissen van Sociale zaken en Financiën. Het overleg dat hierop volgde met vertegenwoordigers uit het werkveld (Divosa, Sociale Zaken Amsterdam en Den Bosch) en vertegenwoordigers van Financiën en Sociale Zaken leek positief: bijzondere bijstand verstrekken is de oplossing.

Des te groter was de teleurstelling toen de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken op de mat kwam. De staatssecretaris vindt een wijziging van het systeem niet noodzakelijk en zet in op het bevorderen van de deskundigheid van de sociale diensten. Deze inzet kan natuurlijk geen kwaad, maar het lost het probleem niet op.
De LOSR vraagt bij de Tweede Kamer nogmaals aandacht voor deze problematiek.

Meer informatie:
- Brief aan staatssecretaris van Financiën en staatssecretaris SoZaWe
- Reactie staatssecretaris Klijnsma op brief LOSR
- Reactie LOSR op brief Klijnsma
- Achtergrondinfo: bijstand voor te betalen belastingaanslag