Rekenprogramma beslagvrije voet

Klik voor een toelichting op Wat versta ik hieronder?
Om voor een beslagvrije voet in aanmerking te komen gelden naast inkomen en uitgaven nog andere voorwaarden. Ga voor meer informatie naar beslagvrije voet
   Algemene gegevens: Wat versta ik hieronder?
Gezinssituatie
Echtpaar/samenwonenden
Beiden 21 jaar of ouder en jonger dan AOW-leeftijd
Ten minste één ouder dan AOW-leeftijd
Beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen
Beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen
Een jonger dan 21 jaar, zonder kinderen
Een jonger dan 21 jaar, met kinderen
Alleenstaande ouder (kind jonger dan 18 jaar)
21 jaar of ouder en jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijd of ouder
Jonger dan 21 jaar
Alleenstaande (event. met kind 18+)
21 jaar of ouder en jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijd of ouder
Jonger dan 21 jaar
 
Uit hoeveel personen bestaat het huishouden
(inclusief kinderen, ook 18+)
En persoon
Twee personen
Drie of meer personen
 
Woont in een aangepaste woning ivm handicap Ja   Nee
Leeftijd op 1 januari van degene met het hoogste inkomen Tussen 18 en 23 jaar
Tussen 23 jaar en AOW-leeftijd
AOW-leeftijd of ouder
 
  Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor
u kinderbijslag ontvangt?
Ja   Nee  
x
   Inkomsten: Wat versta ik hieronder?
Netto inkomsten waarop beslag ligt (incl. vakantietoeslag)
Netto inkomsten waarop geen beslag ligt (incl. vakantietoeslag)
Netto inkomsten van uw evt. partner (incl. vakantietoeslag)
   Woonkosten: Wat versta ik hieronder?
Rekenhuur of hypotheekrente
(anders linkerkolom invullen!)
Kale huur  
Gemeenschappelijke verlichting (max. € 12,-)  
Kosten huismeester (max. € 12,-)  
Schoonmaken gemeen. ruimtes (max. € 12,-)  
Kapitaal- en onderh.kosten van dienstruimten
en gem.recr.ruimten (max. € 12,-)
 
+/- huurtoeslag
+/- woonkostentoeslag
   Ziektekostenverzekering: Wat versta ik hieronder?
Premie Ziektekostenverzekering (incl. aanv. pakketten)
-/- Ontvangen zorgtoeslag  
 
 
 

Geef een naam voor het PDF-bestand.

(Deze gegevens zijn alleen bedoeld om een zinvolle naam aan het bestand te geven en worden verder nergens bewaard)