Nieuwsitems

Oneerlijke handelspraktijk: Budget Energie kan cadeaukaart niet terugvorderen

Bij een bezoek aan Mediamarkt is de kans aanwezig dat je een energiecontract wordt aangesmeerd. Met een cadeaukaart van 150 euro is de stap snel gezet. Aangezien hier in juridische termen sprake is van “verkoop buiten de verkoopruimte”- Mediamarkt is immers geen energiewinkel - komt de consument extra bescherming toe. De rechtbank Amsterdam wijst een vordering van Budget Energie tot terugbetaling van de cadeaukaart en betaling van een opzegvergoeding af. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is onvoldoende informatie verstrekt. De rechter spreekt van een oneerlijke handelspraktijk.
15/09/2019 Lees verder...

Zogenaamd instemmen met een schuldregeling

De universiteit Twente wilde alleen instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer betrokkene eerst op papier zou verklaren dat na de schuldregeling alsnog het restant zou worden betaald. Volgens de rechter kan de universiteit geen beroep doen op deze verklaring omdat er misbruik gemaakt is van de omstandigheden waarin betrokkene verkeerde. De vordering van ruim € 22.000 wordt afgewezen.
08/09/2019 Lees verder...

Grenzen aan de betalingsregeling

Wanneer het loonbeslag onvoldoende oplevert wordt door de deurwaarder nog wel eens geprobeerd om een aanvullende betalingsregeling te treffen. Het individuele budgetplaatje kan ruimte bieden voor zo’n extra regeling, maar vaak is dat niet het geval. Een te krap budget leidt tot nieuwe schulden en als hulpverlener dien je hier bedacht op te zijn. Dit geldt overigens ook voor de deurwaarder, zo oordeelt de tuchtrechter in een tweetal uitspraken, die bij het treffen van een betalingsregeling ook de belangen van de debiteur moet meewegen. Naast een ontoereikend budget, ligt er nog een ander risico op de loer, wanneer niet met alle schuldeisers een regeling wordt getroffen. Benadeling van schuldeisers kan namelijk tot afwijzing van dwangakkoord en wsnp leiden.
02/09/2019 Lees verder...

Gemeente mag 'plan van aanpak' opvragen bij aanvraag bijzondere bijstand kosten beschermingsbewind

Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind staat de noodzaak van de kosten vast. Het is niet aan de gemeente om informatie op te vragen om de beoordeling nog eens dunnetjes over te doen. Wel mag de gemeente informatie, zoals het plan van aanpak, bij de bewindvoerder opvragen om zo te beoordelen in welke vorm de bijzondere bijstand wordt verstrekt (gift of lening) en onder welke voorwaarden, zo oordeelt de Centrale Raad van Beroep.
18/08/2019 Lees verder...

Bemoeilijken informatieverzoek om onnodig beslag te voorkomen

Om geen onnodig beslag te leggen en daarmee onnodig kosten te maken, vraagt de deurwaarder meestal eerst bij de werkgever of uitkeringsinstantie of en hoeveel betrokkene aan loon of uitkering ontvangt. Voorwaarde is wel dat de deurwaarder over een executoriale titel beschikt. De Volksbank, die naast het bieden van bankfaciliteiten ook maandelijks uitkeringen verstrekt, wil alleen informatie geven wanneer de deurwaarder een kopie van het eerste en laatste blad van het vonnis verstrekt. Volgens de deurwaarder mocht deze eis niet door de Volksbank gesteld worden. De deurwaarder legt vervolgens beslag, maar zonder opbrengst. De maandelijkse uitkering bleek lager dan de beslagvrije voet. De deurwaarder vordert namens de schuldeiser de onnodig gemaakte beslagkosten bij de Volksbank terug. Met succes: met het stellen van extra voorwaarden bij het informatieverzoek handelt de Volksbank onrechtmatig, zo oordeelt de rechter.
16/08/2019 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Oneerlijke handelspraktijk:@BudgetEnergie (verkocht in @mediamarkt_nl) kan cadeaukaart niet terugvorderen en opzegv? twitter.com/...
RT @nadjajungmann: ?Je houdt net wel of net niet het hoofd boven water? ondanks economische groei hebben te veel burgers het te zwaar https?
Nibud: Een kwart van de huurders kan niet rondkomen www.nu.nl/... (via @NUnl)
13 september Reageer... Retweet
Inernetconsultatie "Wetsvoorstel versterking handhaving en inning #studiefinanciering" is geopend. Reageren kan tot? twitter.com/...
12 september Reageer... Retweet
RT @SKGZ_Zvw: Zegt de zorgverzekeraar dat je een betalingsachterstand hebt en ben je het daarmee niet eens? Of de hoogte van de achterstand?
11 september Reageer... Retweet