Nieuwsitems

HELP! Ik krijg geen vakantiegeld!

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. De Hoge Raad heeft echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.
24/05/2020 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2020

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2020.
10/05/2020 Lees verder...

Schuldenrechters en de coronacrisis

De coronacrisis zal tot een hausse aan schuldenproblematiek leiden. In een open brief aan de Rechtspraak pleit prof. mr. Nick Huls voor verschillende mogelijkheden hoe WSNP-rechters en hun collega-kantonrechters zich kunnen ontwikkelen tot actieve schuldenrechters die kwijtschelding van schulden faciliteren, zonder dat daarvoor wetswijziging noodzakelijk is.
03/05/2020 Lees verder...

Onbekend met curatele? Pech gehad!

Wanneer je niet goed in staat bent je geldzaken en persoonlijke zaken te regelen dan kan de rechter je onder curatele stellen. Het is de meest vergaande beschermingsmaatregel die de rechter kan opleggen. Dit gebeurt alleen wanneer maatregelen als beschermingsbewind en mentorschap onvoldoende bescherming bieden. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij kan niet geldig contracten sluiten en de curator kan ze achteraf vernietigen. De verkoper had maar vóór het sluiten van de overeenkomst in het curateleregister moeten kijken. Maar wat zijn de gevolgen als betrokkene door een fout niet in het register staat?
27/04/2020 Lees verder...

Streep door krediet bij de kassa

Het is zo makkelijk, bij de Mediamarkt een nieuwe TV kopen en tegelijk een lening afsluiten om de TV te betalen. Te makkelijk zo blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met consumentenbeschermende bepalingen. Zo moet geruime tijd voor het sluiten van de lening informatie aan de consument worden verstrekt en dient de kredietwaardigheid zorgvuldig te worden getoetst. Dit is niet zo even bij de kassa geregeld. De consequenties zijn groot. De overeenkomst kan worden vernietigd, er is dan geen rente verschuldigd. Volgens het burgerlijk wetboek zou de consument hier binnen drie jaar een beroep op moeten doen. Het EU-Hof heeft echter bepaald dat hiervoor geen verjaringstermijn mag gelden.
15/04/2020 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Schuldpraat: 'Daten is lastig als je moet rondkomen van 50 euro' www.nu.nl/... (via @NUnl)
'Negenduizend #huurders melden zich met #betalingsproblemen' www.rtlnieuws.nl/...
@mieke2 Dankjewel ?
Heb je geen #vakantiegeld ontvangen omdat de #deurwaarder er beslag op heeft gelegd? Check hier of dit klopt:? twitter.com/...
Schulden reorganiseren en faillissement voorkomen via de WHOA www.missethoreca.nl/...