Nieuwsitems

Beslagvrije voet als minimum in schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat ook bij een mondeling verzoek om hulp bij schulden een beschikking met plan van aan pak moet worden afgegeven. In het plan van aanpak moet ten minste de beslagvrije voet gehanteerd worden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de aflossingscapaciteit voor een schuldregeling, maar voor alle hulp die door schuldhulpverlening wordt geboden, zoals hulp bij een betalingsregeling. Maar hoe ver gaat dit? Wanneer een klant meer kan en wil aflossen, mag schuldhulpverlening daar dan niet bij helpen? Moet het traject dan worden beëindigd? En hoe verhoudt een 'plan van aanpak' zich met 'mijn plan'?
27/02/2021 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2020

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2020.
20/02/2021 Lees verder...

Bijzondere bijstand als vangnet bij loonbeslag

Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of de eigen bijdrage van een advocaat te betalen. Dit hoeft geen probleem te zijn, want voor deze noodzakelijke kosten moet de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Er zijn echter gemeenten die denken dat bij de vaststelling van de draagkracht uitgegaan moet worden van het inkomen zonder beslagafdracht, want anders zou er indirect betaald worden aan de schulden. Een onduidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uit 2017 heeft deze gedachte verder aangewakkerd. De CRvB heeft echter op 19 januari 2021, op niet mis te verstane wijze, een eerdere uitspraak uit 2006 bevestigd. Bij de draagkrachtberekening mag de gemeente het deel van het inkomen waar beslag op ligt niet meenemen, omdat je over dat deel redelijkerwijze niet kunt beschikken.
02/02/2021 Lees verder...

Beslag op bijstand? Neem de minst bezwaarlijke weg!

Wanneer de deurwaarder beslag op een bijstandsuitkering heeft gelegd zal de gemeente maandelijks 5% of één keer per jaar het vakantiegeld aan de deurwaarder afdragen. De hoogte van de afdracht is hetzelfde. Toch maakt het voor de debiteur en de schuldeiser wel een groot verschil. De deurwaarder brengt namelijk maandelijks kosten in rekening voor de inning en verdeling van het geld. Voor de gemeente is er maar een keuze: de minst bezwaarlijke weg.
17/01/2021 Lees verder...

Proefprocedure: De zorgbonus valt niet onder een lopend beslag

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) hebben de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt via een proefprocedure (deurwaardersrenvooi) voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft beslist: De zorgbonus valt niet onder een lopend beslag. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen.
13/01/2021 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Mensen met een #bijstandsuitkering kunnen vaak zelfs de goedkopere sociale #huurwoningen niet betalen.? www.trouw.nl/... via @trouw
RT @nadjajungmann: Ex-partners staan in toeslagenaffaire voorlopig met lege handen nos.nl/...
RT @petra_molenaar: Ben je tussen de 18 & 26 jaar en heb je geldproblemen, dan is er?JUST: het jongeren uit schulden team. Vandaag sprak ik?
@RinaBeers Op basis van art. 13 lid 3 Pw is inderdaad bijzondere bijstand mogelijk, bv voor doorbetaling van de vaste lasten.
Wederom een interessant artikel. #Armoede in Nederland (deel 3): de bijstand www.ftm.nl/... via @ftm_nl