Nieuwsitems

Kabinet komt met noodstopprocedure CJIB

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.
04/02/2020 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2019

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2019.
01/02/2020 Lees verder...

Invordering uit balans - Oplopende kosten bij de invordering van schulden

Wie iets koopt moet daarvoor betalen. Wie vervolgens niet op tijd betaalt kan met extra kosten worden geconfronteerd. Op zich is daar niets mis mee, want invordering van geld vergt administratie en kost dus geld. Sociaal raadslieden zien echter in de praktijk dusdanige specificaties van schulden voorbij komen, dat de vraag zich opdringt of de invordering van schulden nog wel in evenwicht is. Van sociaal raadslieden, schuldhulpverleners en bewindvoerders ontving de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) 80 voorbeelden van hoog oplopende invorderingskosten. In dit rapport geeft de LOSR aanbevelingen om de incassofase meer te stimuleren om zo executiekosten te voorkomen.
29/01/2020 Lees verder...

Nationale ombudsman onderzoekt toegang tot wettelijke schuldsanering

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten. Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op te lossen. Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Tegen welke problemen lopen zij aan bij hun aanvraag? En wat als die wordt afgewezen?
23/01/2020 Lees verder...

Extra beloning bij problematische schulden

Wanneer sprake is van problematische schulden kan de bewindvoerder bij de rechter om een extra beloning vragen. Bij een ‘gewoon bewind’ krijgt de professioneel bewindvoerder op jaarbasis 17 uur vergoed. Bij problematische schulden kan de bewindvoerder om een extra beloning van vijf uur vragen. De rechtbank Noord-Holland heeft een eigen beleid ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of sprake is van problematische schulden. Zo moeten er volgens de rechtbank in beginsel minimaal vijf schuldeisers zijn. Gerechtshof Amsterdam wijst dit beleid af en licht vervolgens toe wat voor de extra beloning onder ‘problematische schulden’ moet worden verstaan.
13/01/2020 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @Bindkracht10: Omdat de situatie al moeilijk genoeg is als je #schulden hebt, hebben we met steun van Cellenbroeders Nijmegen tekeningen?
19 februari Reageer... Retweet
RT @Bindkracht10: Onze formulierenbrigade helpt mensen met een laag inkomen uit #Nijmegen hun inkomen op orde brengen. In 2019 leverde dat?
17 februari Reageer... Retweet
RT @LeesDitEven: 8 jaar na Paritas Pass en 4 jaar na Rijksincassovisie lijkt er nu eindelijk een eind te komen aan overheidsinstanties die?
15 februari Reageer... Retweet
Mooie undercover reportage van Jeroen van @Bergeijk over @Wehkamp. ?Ng meer bijlenen? Natuurlijk, mevrouw?. Zelfs? twitter.com/...
15 februari Reageer... Retweet