Nieuwsitems

Van Ark volgt advies Sociaal raadslieden met spoedmaatregelen beslagvrije voet

Staatssecretaris van Ark van SZW heeft op 13 februari de Kamerbrief aan de Tweede Kamer verzonden over Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister. De algehele uitvoering Vereenvoudiging Beslagvrije Voet zal per 1 januari 2021 ingaan. Mede door de druk die de sociaal raadslieden en Sociaal Werk Nederland hebben uitgeoefend is de urgentie voor tussenmaatregelen rond de huidige beslagvrije voet doorgedrongen. Van Ark:” Wij zijn daarbij ook Sociaal Werk Nederland erkentelijk voor de door hen gedane suggesties.’
13/02/2019 Lees verder...

Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert.
09/02/2019 Lees verder...

Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg maakt korte metten met zo’n handelwijze. Iemand die geruime tijd keurig een betalingsregeling nakomt en er gaat vervolgens wat mis, kun je niet ineens zo maar gaan dagvaarden.
03/02/2019 Lees verder...

LOSR wint rechtszaak: deurwaarder mag geen kosten berekenen voor oproepen voor e-Court

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft op alle onderdelen gelijk gekregen: deurwaarders mogen geen 'ambtelijke kosten' in rekening brengen voor een oproep voor e-court. Deurwaarders kunnen die kosten wel in rekening brengen voor bijvoorbeeld een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. e-Court is een commerciële instelling en geen overheidsinstelling.
22/01/2019 Lees verder...

Geregistreerd bij BKR: Wat kun je doen?

Wie geld leent wordt geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Ook een telefoonabonnement met telefoon ter waarde van € 250 of meer staat genoteerd. Heb je problemen met aflossen dan komt daar een negatieve codering bij, die 5 jaar na het voldoen van het krediet blijft staan. Op deze wijze worden kredietverstrekkers beschermd tegen financiële risico’s en burgers tegen overkreditering. Een goede zaak! Echter soms is de situatie inmiddels ingrijpend gewijzigd en staat de negatieve registratie niet meer in verhouding tot het doel. Wat kun je dan doen?
20/01/2019 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @nadjajungmann: Pati?nte die werd gegijzeld in ziekenhuis Nigeria omdat ze de rekening niet kon betalen vrij na crowdfundingactie https?
De gratis SchuldInfo nieuwsbrief heeft inmiddels meer dan 5000 abonnees. Heb jij je al aangemeld?? twitter.com/...
16 februari Reageer... Retweet
Kantonrechter?houdt schorsing #bewindvoerder Aproplus in stand www.rechtspraak.nl/...
16 februari Reageer... Retweet
Een #incassobureau is er helemaal niet om mensen te helpen www.ad.nl/...
16 februari Reageer... Retweet
RT @SociaalWerkNL: Niet om te zeuren, maar al in 2012 schreven sociaalraadslieden als @Schuldinfo en @nadjajungmann paritas passe https://t?
15 februari Reageer... Retweet