SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Ongevraagde schoolfoto's

Een veel voorkomende praktijk. Een fotograaf maakt foto’s van kinderen op school. Het kind krijgt de foto’s mee naar huis. Wil je de foto’s houden dan moet je betalen en anders stuur je ze terug. Maar wat gebeurt er wanneer de foto’s niet betaald en ook niet teruggestuurd worden? Heeft de fotograaf dan een vordering op de ouders? Een schoolfotograaf nam de proef op de som: De rechter moest oordelen of de vordering van € 16,50 terecht is.
28/08/2016 Lees verder...

Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart

Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), samen met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking ‘Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden’ opgesteld. Een groep gemeenten gaat de komende maanden met deze handreiking aan de slag in het pioniertraject ‘Behoorlijke en Effectieve Invordering’.
21/08/2016 Lees verder...

26 verbetervoorstellen Concept Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft gereageerd op het Concept Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet. Als pleitbezorger voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet heeft de LOSR de afgelopen jaren in diverse publicaties soortgelijke voorstellen en aanbevelingen beschreven. Een deel ervan is terug te vinden in het conceptvoorstel, maar volgens de LOSR zijn er nog minstens 26 verbetervoorstellen nodig.
16/08/2016 Lees verder...

Drempels bij aanvragen bijzondere bijstand beschermingsbewind

Veel gemeenten zijn vanwege de stijgende kosten voor bijzondere bijstand kritisch geworden in de beoordeling van aanvragen voor bijzondere bijstand beschermingsbewind. Zo vraagt de gemeente Enschede extra stukken op w.o. het verzoekschrift onderbewindstelling, om zo te kunnen beoordelen of het beschermingsbewind wel noodzakelijk is. De bewindvoerder leverde deze stukken niet aan, omdat met de onderbewindstelling door de rechter de noodzaak voor de gemaakte kosten vast staat. De gemeente Enschede heeft vervolgens de aanvraag vanwege het ontbreken van stukken niet in behandeling genomen en een daartegen ingediend bezwaarschrift ongegrond verklaard. De bewindvoerder heeft beroep ingesteld en de rechtbank oordeelt als volgt.
12/08/2016 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2016-02

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2016.
17/07/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Gemeenteraad #Leiden nog verdeeld over #schuldhulpverlening aan jongeren www.unity.nu/...
Wie betaalt de ongevraagde schoolfoto's? www.schuldinfo.nl/... https://t.co/qvmvp0Cj1l
RT @LoesjeNL: **armoedeprobleem de beste stuurlui staan boven de modaalgrens** #loesje pic.twitter.com/...
Ondertussen in België: Gezinnen torsen hoogste #schulden ooit www.nieuwsblad.be/...
Ondertussen in België: Kinderen lopen meer risico op #armoede dan volwassenen www.standaard.be/...