SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Ook rechtbank Gelderland past beslagvrije voet toe bij beslag toeslag

In navolging van Rechtbank Noord-Nederland legt ook Rechtbank Gelderland het arrest van Hof Den Haag over beslag op toeslagen nadrukkelijk naast zich neer. Volgens Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om de beslagvrije voet toe te passen bij beslag op huur- of zorgtoeslag. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Maar dit arrest rammelt aan alle kanten. Zo berichtten we eerder op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag". De Rechtbank Gelderland vindt het arrest van Hof Den Haag overduidelijk onjuist en ziet geen aanleiding om de Hoge Raad te vragen hoe de wet uitgelegd moet worden.
18/02/2018 Lees verder...

Alle vonnissen e-Court in strijd met arrest incassokosten

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) beoordeelt e-Court niet of aan de voorwaarden voor het in rekening brengen van incassokosten wordt voldaan. Dat is in strijd zijn met een belangrijk arrest van de Hoge Raad. De voorzitter van e-Court, de heer Hanenburg, verklaarde al eerder in het Financieel dagblad dat als de gedaagde geen online verweer voert de vordering automatisch door e-Court wordt toegewezen aan de schuldeiser. Geen ambtshalve toetsing dus.
10/02/2018 Lees verder...

Beslagvrije voet bij hoge woonlasten

Mensen met hoge woonlasten kunnen bij loonbeslag vaak de huur of hypotheek niet meer betalen. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt namelijk maar voor een beperkt deel rekening gehouden met deze woonlasten. De rechtbank Midden-Nederland heeft in een geschil beslist dat in deze individuele situatie op grond redelijkheid en billijkheid rekening moet worden gehouden met de werkelijke woonlasten. Het is echter niet zeker hoe de rechter in een andere individuele situatie zal oordelen. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet bevat een regeling voor hoge woonlasten en moet uitkomst gaan bieden.
04/02/2018 Lees verder...

Streep door de (eindaf)rekening van het CAK!

Het CAK mag onterecht betaalde bestuursrechtelijke premie niet afboeken op oude vorderingen. De eindafrekening is door het CAK foutief vastgesteld doordat de onterecht betaalde bestuursrechtelijke premie in de eindafrekening is meegenomen. Dat bepaalde de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 03 januari 2018. De Raad veroordeelt het CAK tevens in de proceskosten van ruim € 1.300,-.
27/01/2018 Lees verder...

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
21/01/2018 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
#CJIB beschikt over diverse #dwangmiddelen variërend van inname #rijbewijs tot #gijzeling www.schuldinfo.nl/... https://t.co/8gOfzVaGHY
RT @kkbschuldhulp: Drempels of doorbraak? Op weg naar een schuldenvrij bestaan | @Schuldinfo Jaarcongres op 19 april in Veenendaal met @eri?
RT @ernstradius: Sprekers congres Sociaal Raadsliedenwerk over e-Court; update en interview www.sociaalwerknederland.nl/...
RT @nat_ombudsman: Twaalf gemeenten hanteerden een zoektermijn voor bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder, terwijl dat volgens de wet ni?
RT @federatieopvang: Ieder jaar doen steeds meer gescheiden ouders beroep op daklozencentra. www.nporadio1.nl/... via @nporadio1