SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Klacht tegen deurwaarder bij bankbeslag

Het Hof Amsterdam heeft een tweetal uitspraken gedaan over de vraag of een deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar handelt wanneer bij bankbeslag geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. In beide uitspraken komt duidelijk naar voren dat de deurwaarder zich niet zomaar achter de opdrachtgever kan verschuilen. Hij moet zelf de situatie van de debiteur beoordelen en een afweging maken of de debiteur door het bankbeslag in de problemen raakt. Cruciaal hierbij is dat de deurwaarder goed op de hoogte is gebracht van de situatie waarin de debiteur verkeert.
17/09/2017 Lees verder...

Bankbeslag? Kom in actie!

De beslagvrije voet biedt bescherming bij beslag. Dat is ook logisch. Degene die beslagen wordt, moet wel kunnen eten en de vaste lasten kunnen betalen. De beslagvrije voet geldt niet voor bankbeslag, maar alleen voor inkomstenbeslag. Dat heeft tot een onappetijtelijke praktijk geleid, waarbij massaal bankbeslag wordt gelegd op het moment dat lonen en uitkeringen op de bankrekening worden bijgeschreven. In feite wordt de bescherming die de beslagvrije voet biedt, op grote schaal omzeilt doordat de wet bankbeslag zonder beslagvrije voet toelaat.
10/09/2017 Lees verder...

Geen hypotheek door BKR-registratie oude schuld van € 400

Een negatieve BKR-registratie kan tot gevolg hebben dat je niet of moeilijk voor een hypotheek in aanmerking kunt komen. Ook als de BKR-registratie een hele kleine vordering betreft. De rechtbank Amsterdam moest oordelen over de weigering van BKR om een negatieve registratie t.a.v. van een achterstand van € 400 uit het verleden te verwijderen. Volgens BKR zou verwijdering neerkomen op geschiedvervalsing. Volgens betrokkene is de BKR-registratie van deze geringe vordering, vanwege de grote gevolgen, disproportioneel. De rechtbank Amsterdam vindt dit ook en gelast de BKR om de registratie te verwijderen.
28/08/2017 Lees verder...

Kantonrechter trekt ten strijde tegen incasso-industrie

Met het gestegen griffierecht zou je verwachten dat schuldeisers een bewuste afweging maken om wel of niet te procederen. En als ze gaan dagvaarden zou je verwachten dat ze de vordering goed onderbouwen. Menig "repeatplayer" rekent er echter op dat de meeste vorderingen bij verstek toch wel toegewezen worden. En als er wel verweer gevoerd wordt dat dit zonder juridische bijstand gebeurt. Maar met slordig procederen en rauwelijks dagvaarden moet je bij kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg niet aankomen. Kantonrechter Staal schiet de kleine schuldenaar te hulp die vermalen dreigt te worden door de incasso-industrie.
19/08/2017 Lees verder...

Creditcard verstrekt in strijd met zorgplicht

Voor banken geldt een zorgplicht. Dat betekent o.a. dat ze voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst bepaalde informatie over het financiële product aan de klant moeten verstrekken en dat ze bij de klant voldoende informatie moeten inwinnen om de kredietwaardigheid te beoordelen. Wanneer er in strijd met deze zorgplicht te lichtvaardig een creditcard of een lening wordt verstrekt, kan de klant zich daarop beroepen. Zo moest de rechtbank Amsterdam oordelen over de situatie dat een creditcard was verstrekt aan een klant die had gezegd een baan te hebben, terwijl dit niet het geval was. De bank was afgegaan op deze verklaring en had geen bewijsstukken opgevraagd. De rechtbank maakt korte metten.
03/08/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @nadjajungmann: Nibud waarschuwt voor te positieve kijk op koopkracht nu.nl/...
Lees hier de plannen over #schuldhulpverlening en invordering van #schulden #Prinsjesdag zoek.officielebekendmakingen.nl/... https://t.co/WZIiIuwnz8
Op #bankrekening gestorte #stufi via #bankbeslag innen? #DUO belooft dit niet meer te doen www.schuldinfo.nl/... https://t.co/vO3DcvXMbu
Worst voorgehouden met #schuldhulpverlening tegen betaling? Vorder geld terug, doe aangifte www.schuldinfo.nl/... https://t.co/3P8vrQatqn
RT @SociaalWerkNL: Is het de bedoeling dat de arme mensen met een uitkering uitsterven? Duurdere boodschappen in zicht:?Verhoging btw? http?