SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Afschrijving boete terugdraaien

De Nationale ombudsman heeft in gesprek met zes overheidsinstanties afgesproken dat ze bij bankbeslag de beslagvrije voet zullen respecteren. Dat is goed nieuws. Bijzondere vermelding verdient dat dit ook geldt voor het CJIB die boetes van de bankrekening mag afschrijven, het zogenaamde verhaal zonder dwangbevel. Een aanmerkelijke verbetering. Maar let wel, terugdraaien heeft tot gevolg dat de deurwaarder wordt ingeschakeld.
26/03/2017 Lees verder...

Liegen over hoogte rente in dagvaarding

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat rentebedingen in algemene voorwaarden door de rechter ambtshalve worden getoetst aan de Europese richtlijn 93/13 EEG. Een beding waarbij de rente bij verzuim wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 1,5% per maand (18% per jaar) zal door de rechter als oneerlijk beding worden aangemerkt en worden vernietigd. De rechtbank Amsterdam moest oordelen over een vordering van Medicas waarbij in de dagvaarding stond dat de rente 0,9% per maand was, terwijl deze in werkelijkheid 1,5% per maand is. Liegen wordt door de rechtbank genadeloos afgestraft. De hele vordering wordt afgewezen. Medicas heeft hier overigens niet van geleerd, want hun betalingsvoorwaarden vermelden een half jaar na deze uitspraak nog steeds de exorbitant hoge rente van 1,5% per maand.
19/03/2017 Lees verder...

Belastingschuld door verkeerde loonheffingskorting UWV

Mensen met meerdere uitkeringen kunnen onverwachts verrast worden door een belastingaanslag van €1.000 tot €2.000, als het UWV de loonheffingskorting verkeerd toepast. De ombudsman onderzocht na meerdere klachten hoe het UWV in die gevallen de loonheffingskorting toepast. De ombudsman concludeert dat het UWV de organisatie en werkprocessen moet aanpassen naar één betaalsysteem. Dat is pas in 2020 het geval, tot die tijd moet het UWV extra alert blijven.
12/03/2017 Lees verder...

Aansprakelijk voor niet aanvragen moratorium

Bij een dreigende ontruiming of afsluiting van energie of water heeft schuldhulpverlening de mogelijkheid om bij de rechter een moratorium aan te vragen. Er wordt dan voor een periode van maximaal 6 maanden uitstel verleend zodat ondertussen een schuldregeling opgezet kan worden. Geen vrijblijvend instrument zo leert een uitspraak van de rechtbank Overijssel. Een organisatie voor schuldhulpverlening die om de goede verstandhouding met de woningbouwvereniging te bewaren geen moratorium heeft aangevraagd, is aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van de ontruiming.
05/03/2017 Lees verder...

Gedagvaard vanwege fout betalingskenmerk

Het komt regelmatig voor dat een deurwaarder namens één schudeiser meerdere vorderingen (meerdere dossiers) op een schuldenaar heeft. Een zorgverzekeraar geeft bijvoorbeeld op verschillende momenten achterstanden in termijnbetalingen en eigen risico uit handen aan de deurwaarder. De verschillende dossiers vloeien voort uit één overeenkomst. Toch zijn er dan deurwaarders die verschillende dossiers aanmaken die allen een eigen betalingskenmerk hebben. Onoverzichtelijk met een grote kans op fouten. De rechtbank Rotterdam moest oordelen over zo’n situatie. Betrokkene heeft in het kader van een betalingsregeling het afgesproken bedrag overgemaakt, maar niet alle dossiernummers vermeld. De rechter steekt een stokje voor het rauwelijks dagvaarden en onnodig maken van kosten.
26/02/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Echt waar! In financiële problemen door afschrijving #boete #CJIB? Je kunt dit terugdraaien www.schuldinfo.nl/... https://t.co/IjyFnV16pa
Aan een 'armoederegisseur' heeft een kind geen biet www.rtlz.nl/...
Driekwart Amerikanen sterft met #schuld - Faqt www.faqt.nl/...
'Schuldenproblematiek is eenvoudig te halveren' s.parool.nl/... via @parool
Indien ernstige #gezondheidsrisico?s tot gevolg mag u niet #afgesloten worden van #water www.schuldinfo.nl/... https://t.co/G3kvgslE6O