SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Echtpaar krijgt onvoldoende hulp na aanmelding bij schuldhulpverlening

Een echtpaar vraagt schuldhulpverlening aan bij de gemeente Tiel. De afhandeling duurt lang. Er ligt beslag op de uitkering van meneer. De gemeente vindt dat ze eerst moeten zorgen dat de Belastingdienst het beslag opheft om tot een stabiel inkomen te komen. Mevrouw vindt dat die taak bij de gemeente hoort en klaagt erover dat de gemeente geen hulp biedt. De bestaande schuldregelingsovereenkomst moet volgens de Nationale ombudsman voldoende zijn om het beslag op de uitkering tijdelijk op te heffen. De ombudsman vraagt zich wel af waarom het noodzakelijk is om het beslag van de uitkering op te heffen. De gemeente start uiteindelijk het schuldhulpverleningstraject, maar heeft het echtpaar onnodig lang in onzekerheid gelaten.
19/10/2016 Lees verder...

Zorgverzekeraar stuurt brieven wanbetalersregeling niet naar bewindvoerder

Wanneer een premie-achterstand ontstaat is de Zorgverzekeraar wettelijk verplicht om na twee maanden een aanbod voor een betalingsregeling te doen, na vier maanden te waarschuwen dat bij zes maanden achterstand het Zorginstituut Nederland de premie-inning overneemt. Ondanks dat het Zilveren Kruis op de hoogte was van de onderbewindstelling, stuurde ze deze brieven niet naar de bewindvoerder. Bewindvoerder Krommenhoek heeft hierover een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Met succes!
16/10/2016 Lees verder...

Onderbewindstelling als voorwaarde voor woonvoorziening

Het komt regelmatig voor dat onderbewindstelling als voorwaarde wordt gesteld om in aanmerking te komen voor een woonvoorziening. Een kwalijke zaak want het is aan de rechter om te beoordelen of onderbewindstelling noodzakelijk is. De kantonrechter Bergen op Zoom moest oordelen over een dergelijk verzoek. Opmerkelijk is dat de kantonrechter meegaat in het verzoek terwijl hij vaststelt dat betrokkene niet aan de voorwaarden voor onderbewindstelling voldoet. Opmerkelijk is in casu ook dat de rechter ambtshalve beslist de onderbewindstelling in het bewindregister moet worden gepubliceerd, aangezien dit juist in dit geval niet noodzakelijk lijkt.
01/10/2016 Lees verder...

Wetsvoorstel zorgt voor debiteurgerichte invordering belastingdienst

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de invordering van belastingen en toeslagen te verbeteren. De twee invorderingssystemen worden vervangen door één systeem. Er is goed gekeken naar de aanbevelingen in de rapporten “Belastingdienst, een bron van armoede” (LOSR, Sociaal Werk Nederland” en “In het krijt bij de overheid” (Nationale ombudsman). Grote winst is het omarmen van het uitgangsput dat de burger slechts één betalingscapaciteit heeft en het streven om proactief rekening te houden met de beslagvrije voet . Zorgelijk is het plan om toeslagschulden preferent te maken. Dit heeft met name grote gevolgen voor schuldhulpverlening. Toeslagschulden maken vaak deel uit van het totale schuldenpakket. Preferentie heeft tot gevolg dat het aanbod aan concurrente schuldeisers een stuk lager zal zijn met als gevolg dat het slagingspercentage zal verslechteren.
25/09/2016 Lees verder...

Schuldenaar krijgt adempauze

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
24/09/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Ook kleine #schulden kun je niet verbergen voor de #BKR www.nrc.nl/... via @nrc
Bij #schuldhulp meer nodig dan vereenvoudiging #beslagvrijevoet, aldus @Divosa www.divosa.nl/...
Tjongejonge. #Lindorff vraagt kopie legitimatiebewijs van gemachtigde die regeling wil treffen. #OnnodigeDrempels https://t.co/eXObR7F68Q
Ja, nieuwe wet bestaat echt?! Eerst ? 50 betalen voor indienen #klacht tegen #deurwaarder www.schuldinfo.nl/... https://t.co/PQizfpl4zH
Lening verbonden aan #consumentenkoop (bv koop auto) kan al na 2 jaar #verjaren #HogeRaad: deeplink.rechtspraak.nl/... https://t.co/Ws8QqbXtma