SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Onderbewindstelling als voorwaarde voor woonvoorziening

Het komt regelmatig voor dat onderbewindstelling als voorwaarde wordt gesteld om in aanmerking te komen voor een woonvoorziening. Een kwalijke zaak want het is aan de rechter om te beoordelen of onderbewindstelling noodzakelijk is. De kantonrechter Bergen op Zoom moest oordelen over een dergelijk verzoek. Opmerkelijk is dat de kantonrechter meegaat in het verzoek terwijl hij vaststelt dat betrokkene niet aan de voorwaarden voor onderbewindstelling voldoet. Opmerkelijk is in casu ook dat de rechter ambtshalve beslist de onderbewindstelling in het bewindregister moet worden gepubliceerd, aangezien dit juist in dit geval niet noodzakelijk lijkt.
01/10/2016 Lees verder...

Wetsvoorstel zorgt voor debiteurgerichte invordering belastingdienst

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de invordering van belastingen en toeslagen te verbeteren. De twee invorderingssystemen worden vervangen door één systeem. Er is goed gekeken naar de aanbevelingen in de rapporten “Belastingdienst, een bron van armoede” (LOSR, Sociaal Werk Nederland” en “In het krijt bij de overheid” (Nationale ombudsman). Grote winst is het omarmen van het uitgangsput dat de burger slechts één betalingscapaciteit heeft en het streven om proactief rekening te houden met de beslagvrije voet . Zorgelijk is het plan om toeslagschulden preferent te maken. Dit heeft met name grote gevolgen voor schuldhulpverlening. Toeslagschulden maken vaak deel uit van het totale schuldenpakket. Preferentie heeft tot gevolg dat het aanbod aan concurrente schuldeisers een stuk lager zal zijn met als gevolg dat het slagingspercentage zal verslechteren.
25/09/2016 Lees verder...

Schuldenaar krijgt adempauze

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
24/09/2016 Lees verder...

Valt de ontslagvergoeding onder het beslag?

Wanneer op het in komen beslag is gelegd en de werknemer wordt ontslagen, valt dan de ontslagvergoeding ook onder het beslag? De rechtbank Zeeland - West- Brabant oordeelt dat dit niet het geval is wanneer de ontslagvergoeding gebaseerd is op beëindigingsovereenkomst.
13/09/2016 Lees verder...

Boete niet inleveren mediabox Ziggo is oneerlijk beding

In de algemene voorwaarden van Ziggo is een boetebeding van € 85 opgenomen voor het geval de mediabox niet wordt ingeleverd. Maar wat als het een hele oude mediabox betreft, is dit dan wel redelijk? De kantonrechter Amsterdam oordeelt dat sprake is van een oneerlijk beding.
05/09/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Beschermingsbewind als standaardvoorwaarde voor toelating woonvoorziening en de kantonrechter gaat hierin mee? twitter.com/...
#Hoist blijft proberen: dat het een buitenlandse onderneming is staat #dwangakkoord #schuldregeling niet in de weg deeplink.rechtspraak.nl/...
RT @nat_ombudsman: Anne komt in problemen met betaling zorgverzekeringspremie. De #ombudsman komt haar te hulp goo.gl/... http?
Kinderlokkers in schaapskleren. Over de gebrekkige financiële vaardigheden van de jeugd fd.nl/... #FD
De overheid hanteert eigen regels voor #incassokosten. Zij mag "uiteraard" meer rekenen?! www.schuldinfo.nl/... https://t.co/ZliCZIVtWU