SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Gedagvaard voor pietluttig bedrag zonder in bewindregister te kijken

De Friesland Zorgverzekeraar dagvaart een onder bewind gestelde omdat er drie maanden € 8,45 te weinig premie is betaald. De deurwaarder kijkt niet in het bewindregister waardoor de bewindvoerder pas na dagvaarding op de hoogte raakt van deze vordering. De bewindvoerder betaalt alsnog de premieachterstand. De zorgverzekeraar c.q. deurwaarder laat het hier niet bij zitten en gaat procederen om de kosten van dagvaarding vergoed te krijgen. De rechter maakt korte metten.
17/12/2017 Lees verder...

Ten onrechte BTW-opslag bij gekochte vorderingen

Wanneer incassobureaus en deurwaarders schulden innen mag er in bepaalde gevallen BTW over de incassokosten en deurwaarderskosten bij de debiteur in rekening worden gebracht. Bij gekochte vorderingen gebeurt dit nog wel eens ten onrechte. Kom je dit tegen? Maak bezwaar tegen de BTW-opslag!
03/12/2017 Lees verder...

Met bankbeslag de beslagvrije voet omzeilen

Een deurwaarder heeft namens een schuldeisers beslag op een bankrekening gelegd waarop alleen een bijstandsuitkering en zorg- en huurtoeslag binnen komt. Dit terwijl de debiteur voorafgaand aan dit beslag voldoende inzage heeft gegeven in de inkomenspositie, wo dat er al beslag op de bijstandsuitkering was gelegd. Het bankbeslag had tot gevolg dat de vaste lasten niet meer konden worden betaald. Een verzoek tot terugbetaling van de in beslag genomen bedragen werd afgewezen. Via een kort geding is opheffing van het beslag gevorderd. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt als volgt:
25/11/2017 Lees verder...

Incassokosten? Controleer de veertiendagenbrief!

Voordat een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Over deze zogenaamde veertiendagenbrief heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor incassokosten. Vanwege foute formuleringen zijn veel aanmaningen ongeldig waardoor de incassokosten niet in rekening mogen worden gebracht.
13/11/2017 Lees verder...

Rechtbank corrigeert denkfout Hof Den Haag bij beslag op toeslag

Eerder berichtten we op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag." Volgens het arrest bij verstek van Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om bij beslag op een huur- of zorgtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Dit in tegenstelling tot Hof Arnhem-Leeuwarden dat anders oordeelt. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Hierin gesteund door de KBvG, beroepsorganisatie van deurwaarders. De rechtbank Noord-Nederland doorziet gelukkig - met onder meer dezelfde argumenten als eerder vermeld op Schuldinfo - de denkfout van Hof Den Haag en komt tot het oordeel dat wel degelijk de beslagvrije voet bij beslag op toeslagen kan worden toegepast. Nu de deurwaarders nog!
05/11/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
@BeterMichiel @KBvGdeurwaarder Het geldt niet wanneer de deurwaarder namens het CJIB beslag legt voor de lopende ve? twitter.com/...
RT @schuldhulp: NVVK; Hulp van gemeenten is nodig bij het verlagen van sociaal krediet. www.nvvk.eu/...
RT @nat_ombudsman: ''Kijk voor meer informatie op de website', staat er in de brief van de #Belastingdienst'. Maar wat als je geen computer?
Weer meer Utrechters leven in #armoede www.ad.nl/...
Let op! #Beslagvrijevoet bij #loonbeslag moet omhoog wanneer #CAK bestuursrechtelijke premie int www.schuldinfo.nl/...
15 december Reageer... Retweet