SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Halvering beslagvrije voet ivm niet verstrekken bankafschriften

Het inkomen van de partner is van invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Wanneer de debiteur geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner mag de deurwaarder de beslagvrije voet halveren. Maar welke bewijsstukken mag de deurwaarder hiervoor vragen? De rechtbank Overijssel moest oordelen over de situatie dat de deurwaarder de beslagvrije voet had gehalveerd vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften.
25/06/2017 Lees verder...

ACM onderzoekt gemeentelijke bewindvoering

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt beschermingsbewind onder andere aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.
22/06/2017 Lees verder...

Dreigend baanverlies door verrekenen kinderopvangtoeslag

Wanneer je teveel toeslagen hebt ontvangen zal de Belastingdienst/Toeslagen deze verrekenen met nog te verstrekken toeslagen. Er zijn verschillende mogelijkheden om er voor te zorgen dat de verrekening afgestemd wordt op je betalingscapaciteit. Echter in het geval van kinderopvangtoeslag zijn de mogelijkheden beperkt. Wanneer de teveel verstrekte toeslag het gevolg is van opzet of grove schuld, mag de toeslagschuld namelijk volledig met de te verstrekken kinderopvangtoeslag verrekend worden. Een verzoek om de beslagvrije voet toe te passen zal worden afgewezen. Geen kinderopvangtoeslag betekent geen kinderopvang, met veelal baanverlies tot gevolg. Een civiele procedure kan soms uitkomst bieden. Zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de Belastingdienst/Toeslagen met het volledig verrekenen van de kinderopvangtoeslag misbruik van bevoegdheid maakt. Echter, even een kort geding voeren tegen de staat is voor velen niet weggelegd. Wetgever grijp in! Pas de regels aan en zorg dat ook bij het verrekenen van kinderopvangtoeslag de beslagvrije voet gaat gelden.
10/06/2017 Lees verder...

Ook deurwaarders pakken verkeerde afslag bij beslag op toeslag

Eerder op schuldinfo is melding gemaakt van een opmerkelijk arrest waarbij het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat er geen beslagvrije voet kan gelden bij beslag op een toeslag. Het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag. Hetgeen gevreesd werd wordt bewaarheid: vele deurwaarders volgen dit arrest en zetten de schuldenaar onder het bestaansminimum.
03/06/2017 Lees verder...

HELP! De deurwaarder heeft mijn vakantiegeld!

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.
20/05/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
#Belastingtip! Teveel ontvangen uitkering terugbetalen? Vergeet niet #belastingteruggaaf www.schuldinfo.nl/... https://t.co/KbYgIF0hOH
Verkoop #inboedel terwijl kosten #beslag hoger dan opbrengst is misbruik bevoegdheid www.schuldinfo.nl/... https://t.co/GV6BVNqA5i
Een dag bij de kantonrechter: hoe bescheiden #schulden oplopen tot duizenden euro's s.vk.nl/... via @volkskrant
Bij 6 maand #premieachterstand #zorgverzekering start #CAK met een hoge #BestuursrechtelijkePremie www.schuldinfo.nl/...
RT @Schuldinfo: #Deurwaarder halveert ten onrechte #beslagvrijevoet ivm ontbreken bankafschriften partner www.schuldinfo.nl/... https://t?